Předání cen Gratias Agit 2005

Dne 23. 6. 2005 se v Černínském paláci uskutečnila slavnostní ceremonie, během níž ministr zahraničních věcí České republiky Cyril Svoboda předal ceny GRATIAS AGIT. V letošním roce bylo oceněno celkem 19 laureátů, mezi které patří čeští krajané a přátelé České republiky žijící v zahraničí.

Ocenění je každoročně udělováno významným osobnostem a organizacím kulturního, společenského a hospodářského života, které svou dlouhodobou a systematickou činností výrazným způsobem přispívají k propagaci České republiky v zahraničí. Cenu Gratias Agit založilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v roce 1997.

Jednotlivci

Tomáš Baťa, jr. (Kanada)

Věra a Petr Bískovi (USA)

Jerry L. Elzner (USA)

Viktor Fischl (Avigdor Dagan) (Izrael)

Othmar Hanke (Rakousko)

Mayenko Hloušek (Argentina)

Ladislav Horňan (Velká Británie)

Liu Xingcan (Čína)

František Makeš (Švédsko)

Franz Olbert (Německo)

John Reeves (Kanada)

Angelo Ruoppolo (Itálie)

Zora Šemberová (Austrálie)

Eckhard Thiele (Německo)

Andreas Treichl (Rakousko)

Organizace

Český klub Komenský v Nebrasce (USA)

Kolektiv učitelů bohemistiky na Univerzitě ELTE Budapešť (Maďarsko)

Nadace Roberta Bosche (Německo)

Tým českých egyptologů (Česká republika)

MZV ČR

obsah | Česká republika