Vzácný pták proti základně USA

Úvahy o výstavbě americké protiraketové základny v České republice narazily na nečekaný problém. Rakety totiž možná budou muset ustoupit malému vzácnému ptáčkovi - chřástalovi polnímu.

Během včerejška si možné lokality na výstavbu základny prohlíželi experti z americké vojenské agentury. Jako první místo navštívili vojenský prostor Libavá. Dvě ze tří lokalit, o nichž se v souvislosti s protiraketovou základnou uvažuje, ovšem patří do soustavy evropsky chráněných ptačích území Natura 2000. Jedná se o oba vojenské prostory Boletice na Českokrumlovsku a právě Libavou na Olomoucku.

"Pokud by se prokázalo, že výstavba raketové základny může ohrozit ptačí populaci, kvůli které byl prostor zařazen do soustavy Natura 2000, budeme samozřejmě všemi dostupnými prostředky bojovat proti tomuto záměru," řekl Tomáš Brinke, koordinátor pro chráněné ptačí oblasti České společnosti ornitologické. Jak Boletice, tak Libavá přitom jako celek patří k vůbec nejvýznamnějším ptačím územím Natury 2000 v Česku.

Pouze třetí lokalita - Jince na okraji Brd - mezi ptačí oblasti nepatří. Avšak i v tomto prostoru žijí chráněné druhy živočichů. Vzácným ptákům, zejména evropsky ohroženému chřástalovi polnímu, údajně dlouhodobě nevadí vojenská činnost ani občasné výstřely z děl a tanků. Na to si prý ptáci dokážou zvyknout. Opeřencům naopak vyhovuje fakt, že ve vojenských prostorech se s výjimkou cvičení pohybuje jen minimum lidí a půda není zasažena zemědělskou činností a chemizací.

Naopak delší nepřerušovaný hluk je pro chřástaly nebezpečný. To je právě důvod, proč ekologové vystupují proti konání technoparty CzechTek ve vojenském prostoru Hradiště, kde chřástal polní také hnízdí.

I když by budoucí raketová základna měla být z větší části skryta pod zemí, otázkou údajně zůstává, jak by na ptáky působily zejména rozsáhlý stavební ruch, doprava materiálu a vůbec všechny činnosti spojené s její výstavbou a provozem. "Tuto otázku může posoudit až odborný posudek konkrétního záměru," uvedl Brinke. Jihočeský kraj však například v Boleticích právě kvůli odporu ekologů už dlouho marně bojuje o možnost výstavby lyžařského areálu.

MAREK KERLES

obsah | Česká republika