Padly obvinění za akci "Asanace"

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) v těchto dnech opět roztáčí kola české spravedlnosti. Kolem jeho práce je jako obvykle hodně rozruchu. Dnes snad ještě o něco více, než jak tomu bývalo zvykem. A není divu. Narozdíl od tak časté praxe, kdy se podobné případy pohřbívaly hned v zárodku, lze dnes po celé České republice cítít zvláštní atmosféru očekávání. Něco se skutečně děje...

Ano, něco se děje. Začala pracovat naše často kritizovaná soudní mašinérie. Alespoň se to tak na první pohled jeví. A v povětří se často vznáší slovo, které mnoha lidem může připomenout nedávnou část naší historie. To slovo je "Asanace".

Akce "Asanace" proběhla v letech 1978 - 1984. Jejím cílem bylo vystěhovat z republiky osoby, které byly režimu z rozličných důvodů nepohodlné. Týkalo se to především disidentů a signatářů Charty 77. Agenti StB se měli podílet na šikanii a fyzickém i psychickém nátlaku na vybrané jedince, které touto cestou donutili k "dobrovolnému" opuštění země. V mnoha případech byli úspěšní. Do ciziny odešel například současný vrchní pražský rabín Karol Sidon, zpěvák Jaroslav Hutka nebo herec Pavel Landovský. Nátlaku se podařilo odolat například Petru Cibulkovinebo hudebníkovi Mejlu Hlavsovi.

Procesy se zodpovědnými osobami by tentokrát měly mít poměrně dost široký záběr. Obviněno bylo už třináct bývalých náčelníků komunistické tajné bezpečnosti. . ÚDV obvinil náčelníky všech krajských organizací bývalé StB z organizování psychoteroru a šikanování obyvatel v sedmdesátých a osmdesátých letech. "Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších případů, kterými jsme se kdy zabývali," potvrdil ředitel ÚDV Irenej Kratochvíl. Mezi obviněnými jsou náčelníci krajských správ StB a jejich podřízení, kteří působili na postech šéfů odborů. Všichni obvinění svou vinu popřeli. "Akce Asanace je tak rozsáhlá, protože se týkala celého Československa. Tito lidé jsou odpovědní za to, že vytipovávali lidi, kteří by mohli být zahrnuti do akce Asanace a řídili tuto akci až do úrovně okresů," uvedl náměstek ředitele ÚDV Pavel Bret. Všech 13 funkcionářů StB čelí obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele, za to jim hrozí až tři roky vězení, v horším případě (pokud by soud dospěl k závěru, že byl způsoben zvlášť závažný následek) mohou jít do vězení až na deset let. Některá soudní přelíčení již byl zahájena, ale jak tomu unás často bývá - nic není tak snadné. Soudit se s někým či soudit někoho už vůbec ne. Odsoudit někoho je věcí téměř se pohybující na hranici nemyslitelné bláhovosti. Často to končí už na tom, jak dotyčného dostat k soudu. K jednomu z prvních přelíčení se obviněný prozřetelně nedostavil, a tak se vše jednoduše odložilo na polovinu února. Do té doby se to dotyčnému snad trochu rozleží v hlavě a začne brát naše soudy alespoň trochu vážně. Kdo ví? "Nechte ho předvést v poutech, jako to dělali oni nám," jednoznačně zhodnotil celou situaci undergroundový básník Ivan Martin "Magor" Jirous.

U bývalých agentů StB však ÚDV tentokrát rozhodně nemínil zůstat. Obvinění byly zároveň vzneseny i proti několika tehdejším vládním činitelům. Mezi nimi ční jméno bývalého ministra vnitra Jaromíra Obziny. Pokud soud Obzinu odsoudí, bude to první komunistický ministr, který se ocitne za mřížemi. Během hlavního líčení, které je naplánováno na úterý 11. prosince, má být vyslechnuto zhruba 60 svědků, a to jak z řad bývalých příslušníků StB, tak i z řad poškozených. V rozkaze, který Obzina vydal 21. prosince 1977, je akce "Asanace" popsána následovně: "Docílit úplného rozložení a izolace hlavních organizátorů akce Charta 77 od ostatních signatářů, u vytipovaných organizátorů této akce dosáhnout vystěhování z ČSSR."

Rozpletení celé kauzy bude ještě velice složité. Hlavním důvodem je velký počet potencionálních obviněných. Rozsah akce pokrýval celé území bývalého Československa. Řada z podezřelích ještě doposud obviněna nebyla. Další neopomenutelnou komplikací je skutečnost, že se spousta svědků zdržuje stále v zahraničí. Mezi nimi je velký počet přímo poškozených, kteří se po listopadu 1989 do své zapovězené vlasti nevrátili. K uspíšení vyšetřování naopak přispívá řada uchovaných listinných materiálů. Lze tedy předpokládat, že bychom se tentokrát mohli přenést přes naše populární rčení: "Co můžeš udělat dnes, odlož raději na zítřek" a oprášíme omšelé váhy spravedlnosti dokud je ještě koho soudit? Snad ano...

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika