Padl trest za akci Asanace

Za podíl na akci Asanace, která se zaměřila na vystěhování disidentů do zahraničí, poslal obvodní soud Prahy 6 na tři roky za mříže agenta bývalé Státní bezpečnosti Petra Žáka. Dalších devět vysokých důstojníků komunistické tajné policie vyvázlo s podmínkou.

Soud tak v míře trestu vyhověl státní žalobkyni, když požadovala nepodmíněný trest pouze pro nejmladšího člena skupiny, nyní třiapadesátiletého Žáka. Bývalý šéf odboru boje s vnitřním nepřítelem na krajské správě v Hradci Králové, se jednání neúčastnil. Prostřednictvím svého obhájce se ale proti rozsudku odvolal.

Odvolal se také Ladislav Tříska, který řídil StB v Českých Budějovicích. Ostatní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou nebo se odvolání vzdali. Všichni vinu jednoznačně odmítli. Uváděli, že o Asanaci buď vůbec nevěděli, nebo že se domnívali, že šlo pouze o nabídku vystěhování lidem, kteří komunistický režim odmítali. Soudkyně Kateřina Kohoutková při vyhlašování rozsudku prohlásila, že jejich obhajobu státní zástupkyně spolehlivě vyvrátila. V trestním spise jsou totiž založeny písemné rozkazy, v nichž obžalovaní policejní důstojníci svým podřízeným nařizují, jak mají v Asanaci postupovat.

Soudkyně: Podmíněné tresty jsou ovlivněny věkem

"Nejenže jste o akci věděli, ale dávali jste svým podřízeným pokyny a úkolovali jste je," prohlásila soudkyně na adresu obžalovaných důstojníků StB. Uložení podmíněných trestů v délce tří let s odkladem na čtyřletou zkušební dobu soudkyně odůvodnila zejména vysokým věkem a špatným zdravotním stavem obžalovaných. Věk většiny z nich se totiž pohybuje kolem sedmdesáti let. Zcela jiná je podle Kohoutkové situace u Petra Žáka. Podle ní byl při Asanaci velmi aktivní a jeho iniciativa v tomto směru přesáhla iniciativu ostatních vysokých důstojníků StB. Nejenže vydával rozkazy, ale do šikanování disidentů se údajně osobně zapojoval.

Žák, absolvent školy KGB, je v současnosti stíhán také za hospodářskou kriminalitu. Městský soud v Praze ho v květnu odsoudil k pětiletému vězení za to, že chtěl prodat padělanou směnku Investiční a poštovní banky za 45 milionů korun. Vrchní soud však v srpnu rozsudek zrušil a kauzu vrátil k novému projednání. Již loni byli za Asanaci odsouzeni k podmíněným trestům čtyři vysocí funkcionáři předlistopadového federálního ministerstva vnitra. Tehdejší ministr vnitra Jaromír Obzina, který akci Asanace nařídil, byl souzen v samostatném procesu. Letos v lednu však zemřel, takže se rozsudku už nedočkal.

V rámci akce Asanace nutila komunistická tajná policie koncem 70. a počátkem 80. let vytypované signatáře Charty 77, aby si podali žádost o vystěhování do ciziny. Dlouhá doba od spáchání trestného činu a skutečnost, že dosud nebyli soudně trestáni, byly podle žalobkyně Jany Hercegové polehčující okolnosti, které umožňují, aby byl obžalovaným vyměřen podmíněný trest. Další polehčující okolnost spatřovala v tom, že těmto lidem umožnil páchat zločiny nedemokratický režim, který dnes už neexistuje.

O brutálních nátlakových metodách, které proti nim používala StB vypovídali v úterý u soudu někteří chartisté. Jejich slova ale slyšel jen jeden z desetičlenné skupiny vysokých důstojníků StB, kteří kvůli údajnému podílu na této akci čelí obžalobě ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Ostatní soud požádali, aby proces pokračoval bez jejich přítomnosti.

(r)

obsah | Česká republika