Primátor Prahy uspěl v Bruselu

Primátor Pavel Bém se včera vrátil z Bruselu. S sebou přivezl výrazný úspěch v podobě zvolení místopředsedou Výboru regionů Evropské unie. Podle něj nejde jen o "prázdnou funkci", ale o možnost, jak hlavní město zviditelnit a získat pro ně peníze z fondů unie.

Pražský primátor Pavel Bém (ODS) byl zvolen místopředsedou Výboru regionů Evropské unie. Stejnou funkci má zastávat také v nejsilnější politické frakci EPP (Evropská lidová strana - Evropští demokraté).

"Je to velký úspěch a jsem rád, že hlavní město má v mé osobě v této důležité instituci zastoupení," uvedl pro MF DNES nedlouho po zvolení primátor Bém.

Výbor regionů je poradním orgánem pro Evropskou komisi, radu i parlament. Zabývá se místními a regionálními otázkami a do jejích kompetencí spadá například územní plánování. Evropská komise i parlament s výborem konzultuje také přidělování peněz strukturálních fondů a fondu soudržnosti unie.

Jelikož Praha svým hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele dosahuje zhruba 120 procent průměru v Evropské unii, nemůže žádat o finance z nejštědřejších fondů pro zaostalé regiony. O to více městští politici hodlají shánět finance právě z fondu soudržnosti a strukturálních fondů. Již dříve vedení radnice v čele s Bémem připustilo, že hodlá na Bruselu například požadovat příspěvek na stavbu nové čistírny odpadních vod, která má v příštích letech vyrůst na Císařském ostrově.

Výbor regionů byl vytvořen maastrichtskou smlouvou a funguje od března 1994. Působí v něm zástupci oblastních a místních samosprávných orgánů jednotlivých členských zemí. Českou republiku v něm vedle Béma zastupuje dalších jedenáct předních tuzemských regionálních politiků.

Spolu s primátorem Hradce Králové Oldřichem Vlasákem v něm zasedá například hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, hejtman kraje Vysočina František Dohnal či hejtman Olomouckého kraje Jan Březina. "Smyslem fungování výboru je umožnit zástupcům lokální a regionální samosprávy vyjádřit svůj názor na ta opatření společenství, která se jich bezprostředně dotýkají," stojí v textu oficiálních stránek Evropské unie. Výbor má v současné době 350 členů, které jmenuje jednomyslně rada z řad volených představitelů místních a oblastních samospráv, a to na čtyři roky.

Současným předsedou Výboru regionů EU je Němec Peter Straub, který byl v minulosti předsedou parlamentu země Bádensko-Württembersko.

Co je Výbor regionů

* Založen v roce 1994

* Nyní má 350 členů

* Českou republiku v něm zastupuje 12 primátorů, starostů a hejtmanů

* Evropská komise i parlament se s výborem radí také o přidělování peněz ze strukturálních fondů


Sklenář: Praha se nyní zviditelní

Spolu s primátorem Pavlem Bémem byl na jednání v Bruselu přítomen i zástupce ředitele magistrátu Miroslav Sklenář, který má na starosti i zahraniční vztahy.

Pražský primátor se stal místopředsedou Výboru regionů EU. Podle Sklenáře bude nyní hlas Prahy v Bruselu dostatečně slyšet.

Není zvolení pana primátora pouze "další funkcí do sbírky"?

To rozhodně není. Je to prestižní ocenění, které bude mít navíc dopad i na život všech obyvatel hlavního města. Pavel Bém byl také zvolen místopředsedou nejsilnější politické frakce výboru, kde má ve vedení zastoupení z nově přistupujících zemí pouze Slovinsko.

Jaké konkrétní výhody může městu Bémovo zvolení přinést?

Podle mého názoru bude pro Prahu snadnější dosáhnout na finance některých fondů Evropské unie. Hlas hlavního města bude v Evropě prostě více slyšet. Výbor je poradním orgánem Evropského parlamentu i komise, jejíž představitelé s ním řeší veškeré věci týkající se regionů, jako například urbanistiku, územní plánování, energetiku nebo turistiku či životní prostředí.

Dá se tedy vyčíslit, kolik peněz takový krok může městu přinést?

To se nedá takhle říci. Přinese to i jiný efekt. Praha se již na podzim stane místem pro jednání některých komisí Výboru regionů, třeba i o Evropské ústavě.

JOSEF HYMPL, MF DNES

obsah | Česká republika