Uctěno přátelství s Filipínami

Občanské sdružení Kontinenty a jejich kolektivní člen Česko-filipinská společnost uspořádaly ve spolupráci s velvyslanectvím Filipín v září 2003 v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně vzpomínkovou mši u příležitosti 150. výročí narození prof. Ferdinanda Bluementritta.

Narodil se 10. září 1853 na Malé Straně a byl pokřtěn u sv. Tomáše. Jeho profese gymnaziálního profesora ho zavedla do Litoměřic, kde vyučoval na reálce. Díky zájmu o Španělsko a jeho tehdejší državy se seznámil s filipinským očním chirurgem José Rizalem, který usiloval o nezávislost své vlasti a pro sovu stoupající popularitu se stal tak nebezpečným, že byl v roce 1896 popraven.

Na Filipinách dodnes ctí prof. Bluemetritta a jeho vklad do filipinského národně- osvobozeneckého boje. Vzpomínkovou mši celebroval otec S. Faix, OSA a otec Bernard Ybernias, OECD z Filipín v latině, angličtině, kagalogu a češtině.

ZDENA MAREČKOVÁ

obsah | Česká republika