Marián Kleis ředitelem Brněnského studia ČT

Ředitelem brněnského studia České televize bude od prosince Marián Kleis. Dosavadního šéfa košického studia Slovenské televize jmenovala do funkce Rada ČT na návrh generálního ředitele veřejnoprávního média Jiřího Janečka.

"Změna je život, měl jsem pocit, že ve své funkci nemám už co říct a že je třeba jít dál, k novému úkolu," vysvětlil třiapadesátiletý Kleis, původním povoláním režisér, své rozhodnutí pracovně přesídlit do Brna.

Domnívá se, že problém brněnského studia není až tak velký, jak bývá někdy prezentován. Po nástupu do funkce se chce nejdříve scházet s podřízenými a zjišťovat případné problémy. Již teď je ale rozhodnut uspořádat výběrová řízení na vedoucí místa. Připustil, že v rámci chystané úpravy organizační struktury celé ČT se pozmění i struktura brněnského studia. Rád by také zpřehlednil finanční toky v brněnské pobočce. Věří, že v Brně využije své zkušenosti z Košic ke zmírnění tradičního pnutí mezi regionálním studiem a centrálou.

Nový ředitel chce také podporovat tvorbu pořadů brněnského studia, považuje ji za kvalitní. Z brněnské dílny pocházejí například Banánové rybičky a Četnické humoresky.

Na šest let

Rada Kleise jmenovala na šest let. O tom, zda má být datum vypršení funkčního období vymezeno, členové rady diskutovali. Tři hlasovali proti, nicméně snaha sladit Kleisovo funkční období s Janečkovým nakonec zvítězila.

Kleis byl členem výběrové komise, která měla Janečkovi pomoci s výběrem šéfa brněnského studia. Výběrové řízení však Janeček nedávno zrušil. Zdůvodnil to tím, že nenašel vhodného kandidáta. Rozhodl se proto najít šéfa brněnského studia sám.

"Jsem přesvědčen, že se mi podařilo vybrat kandidáta, který zajistí další rozvoj Televizního studia Brno jako důležité součásti ČT," uvedl Janeček.

Dočasným vedením jihomoravského studia byl dosud pověřen Radomír Kos. Dřívějšího dlouholetého šéfa brněnského studia Zdeňka Drahoše odvolal počátkem roku tehdejší prozatímní ředitel televize Petr Klimeš.

Drahošova éra trvala deset let

Jeden z dlouhodobých kritiků bývalého Drahošova vedení Břetislav Rychlík nechtěl volbu nového šéfa příliš komentovat. "Pana Kleise neznám, nejsem tedy kompetentní jeho zvolení hodnotit," řekl. Je podle něj na odpovědnosti generálního ředitele a Rady ČT, kdo má být čela studia postaven. "Oni ponesou zodpovědnost, zda (brněnská) televize bude stále postdrahošovská, nebo skutečně veřejnoprávní," uvedl.

Po Drahošově odchodu otřásly brněnským studiem personální změny. Odvoláni byli šéfové ekonomiky a výroby, odešel také šéfredaktor. Drahoš studio řídil deset let, v posledním období jej jeho odpůrci kritizovali za to, že nenakládá s majetkem televize hospodárně.

K personálním otázkám ještě Janeček dodal, že intenzivně pracuje na hledání vhodného kandidáta na obchodního ředitele televize. Funkci chce obsadit zřejmě od ledna. Uvedl, že kandidáta najde sám.

Výkonem funkce finančního ředitele bude podle Janečka dál pověřen vrchní ředitel František Lambert, ale bude pobírat jen jeden plat. Rada vzala prozatímní neobsazení manažerského místa na vědomí.

Rada také projednala jmenování Martina Švehly šéfem komunikace ČT. Vystřídá Richarda Klatovského.

LIDOVKY

obsah | Česká republika