První bitvu o místa v Bruselu vyhráli Češi

Čeští zájemci o práci v Bruselu se na výběrové řízení připravili velmi dobře. Sítem prvního kola konkursu na místa v institucích Evropské unie, které se konalo v prosinci, prošlo skoro 38 procent českých uchazečů. To je nejlepší výsledek z osmi postkomunistických kandidátských zemí.

U konkursu naopak propadli Slováci. Byli nejslabší mezi uchazeči ze všech budoucích členských zemí. Uspělo jich jen 14,4 procenta. Poláků v prvním kole uspělo 16,5 procenta a z maďarských uchazečů uspěla necelá pětina (19 procent).

Podle Úřadu EU pro výběr zaměstnanců (EPSO) se k testům pro absolventy vysokých škol dostavilo 1340 Čechů. 508 z nich zkoušku udělalo. Původně však bylo přihlášeno 3034 zájemců. Uplatnění v institucích EU by v první fázi mělo najít 245 českých občanů.

Úspěšní uchazeči z prvního kola budou muset projít dalšími testy, kde jejich řady dále prořídnou. Již dnes je jasné, že některá místa určená pro Čechy zůstanou neobsazená. Počet lidí, kteří prošli prvním kolem, je totiž menší než počet míst, která chce EU obsadit. Unie například plánovala zaměstnat pětatřicet českých auditorů. Nástrahy prvního kola jich však zdolalo jen 19. Podobný problém se vyskytl i u sekretářek a asistentek.

U překladatelů a tlumočníků má EK potíže převážně s lingvisty z baltských států, kterých prostě není dost. Zejména pak ale z Malty. Unie nebude schopna tlumočit a překládat do a z maltštiny v předepsaném rozsahu po 1. květnu. Maltská vláda bude zřejmě muset souhlasit s nejméně pětiletým přechodným obdobím, po které bude maltština jako oficiální jazyk EU používána jen částečně.

Všichni účastníci prvního kola konkursů dostanou vyrozumění přes internet koncem tohoto týdne, řekl ředitel EPSO Eric Halskov. Ti úspěšní budou požádáni, aby do Bruselu poslali své životopisy a přeložené fotokopie vysokoškolských diplomů. Výběrové poroty začnou okamžitě vyhodnocovat jejich písemné práce, které sepsali na témata zadaná na konkurzu. Teprve ti, jejichž práce snesou přísná měřítka, budou pozvání k ústním pohovorům.

(alt), LIDOVKY

obsah | Česká republika