Dovolená v Bulharsku jen po pečlivém plánování

Čeští turisté směřující na dovolenou do Bulharska by si měli důkladně prověřit průjezdnost naplánované cesty. Varování vydalo Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ČR s tím, že silniční i železniční tratě v zemi značně poničily povodně.

Při poslední vlně přívalových dešťů na začátku srpna 2005 byly nejvíce zasaženy oblasti Sofie, Vraca, Pleven, Pazardžik, Plovdiv a Smoljan. V lokalitě je poškozena a zničena řada mostů, podél silnic a železničních tratí došlo k sesuvům půdy a kamenů.

Z klíčových silničních tahů přes území Bulharské republiky je bez omezení sjízdná dálnice Trakia (Sofie - Plovdiv - Burgas) a tranzitní úsek směrem do Řecka (Sofie - hraniční přechod Kulata).

Dálnice Hemus (Sofie - Veliko Tarnovo - Varna) je sjízdná s omezením počtu pruhů v úseku Sofie - Botevgrad. Na trase ze Sofie do Burgasu přes Karlovo a Kazanlak je nutné zejména v úseku Karlovo - Kalofer počítat s lokálními omezeními dopravy.

Omezení na železnici

Hlavní železniční spojení ze Sofie do Burgasu přes Plovdiv je stále přerušeno v úseku Sofie - Septemvri. V průběhu září 2005 bude tento úsek zprovozněn ve směru ze Sofie. Zprovoznění trati v obou směrech je předpokládáno do konce letošního roku. Náhradní dopravu v tomto úseku prozatím zajišťují autobusy.

Hlavní železniční spojení Sofie s Varnou po trase Sofie - Pleven - Gorna Orjachovica - Šumen - Varna funguje, avšak s omezením rychlosti vlaků v úsecích probíhajících oprav. Trasa ze Sofie na Varnu a Burgas přes Karlovo a Kazanlak je již v provozu.

NOVINKY

obsah | Česká republika