Češi ve službách EU míří na Východ

Lidé, kteří mají v Česku zkušenosti se zpracováním projektů zaměřených na čerpání peněz z EU, mohou nyní své zkušenosti dobře prodat také v dalších státech. Různé mezinárodní poradenské a projektové agentury začaly s velkým zájem vyhledávat právě české experty, kteří by byli schopni radit například rumunským a bulharským kolegům, jak nejlépe využít nabídku fondů EU.

Důvod zájmu právě o Čechy je přitom jednoduchý. "Experti z Česka mají tu výhodu, že zažili přípravu na vstup do EU v bývalém postkomunistickém státě a jejich zkušenost může proto kandidátským zemím pomoci více než zkušenosti západních odborníků," řekl LN manažer nizozemské projektové agentury VNG International Norbert Pijls.

Agentura získala od unie zakázku na poradenské a asistenční služby v oblasti bruselských fondů v Rumunsku. A jako klíčového manažera pro fondy si vybrala současnou ředitelku Regionální rozvojové agentury jižní Čechy (RERA) Pavlu Konopovou. Ta by měla už od podzimu začít pracovat v Bukurešti.

"Čeští projektoví manažeři mají u nás vynikající pověst," uvedl Pijls. Není podle něj vyloučeno, že během krátké doby agentura v Rumunsku či Bulharsku zaměstná i další české odborníky. Podobný záměr mají údajně i další agentury. Pavla Konopová však upozorňuje, že výhodou českých expertů je také jejich nižší cena oproti západním kolegům. "Unie tlačí na co nejnižší rozpočet příprav na další rozšíření a Středoevropané zatím nejsou tak drazí jako západní experti," uvedla Konopová.

O české projektové manažery a konzultanty, schopné pracovat v Rumunsku či Bulharsku, se podle ní nezajímají jen evropské, ale i americké firmy. Také Američané mají na Balkáně své zájmy v oblasti rozvojových projektů.

Zastoupení Evropské komise v Praze potvrzuje, že práci v nových kandidátských zemích EU mohou skutečně najít stovky Čechů. Zatímco při konkursech na úřednická místa do Bruselu hrály největší roli jazykové znalosti a všeobecný přehled, pro manažerské kontrakty na Balkáně bude rozhodující zkušenost se stejnou prací v Česku.

"Při čerpání předvstupních fondů byli Češi i v rámci celé Evropy velmi úspěšní, a tudíž existuje předpoklad, že právě jejich rady budou velmi ceněné," řekla LN mluvčí pražského zastoupení EK Jana Kalvodová. Představa, že experti z nových kandidátských zemí budou své zkušenosti předávat dále na Východ, je podle ní oficiální představou Evropské komise.

Češi, kteří najdou práci v oblasti projektového poradenství třeba na území Rumunska, budou přímo nebo zprostředkovaně přes najaté agentury placeni Evropskou unií. Rumunská strana většinou poskytuje jen nutné zázemí, jako například kanceláře. Kalvodová každopádně potvrdila, že o české projektové manažery je velký zájem nejen mezi specializovanými agenturami, ale také v nových kandidátských zemích. "České zkušenosti s rozšířením EU jsou totiž například právě pro Rumunsko velmi významné," řekla.

MAREK KERLES

obsah | Česká republika