Odborníci lobbují za název Česko

Česká marketingová společnost vydala minulý týden prohlášení, v němž soudí, že nastal čas prosadit do propagace státu zkrácený název Česko, který umožní efektivnější prezentaci země. "Neexistence jednotného vizuálního stylu způsobuje této zemi problémy v komunikaci a je doprovázena neuvěřitelným mrháním peněz ve státní propagaci," konstatuje ČMS.

Její stanovisko podporují také Asociace komunikačních agentur ČR, Asociace českých reklamních agentur, Česká společnost pro propagaci a Public Relations Mospra i další instituce.

Zástupci těchto organizací vytvořili už před časem ve spolupráci s výzkumnými firmami Sofres Factum a Marktest sdružení "Občané pro Česko", které v roce 1999 připravilo pro ministerstvo průmyslu a obchodu a pro Českou centrálu cestovního ruchu návrh jednotné státní identity s názvem Česko. Na práci sdružení však nenavázala žádná celostátní kampaň na prosazení jednoslovného názvu.

Expertní skupina ČMS se podle současného prohlášení přiklání k závěrům veřejného slyšení Senátu ČR z poloviny května 2004, který doporučuje používání slova Česko a jeho jazykových mutací v exportu, turistice, sportu a v marketingu země jako takové.

"Celých patnáct let naše vlády tento zásadní problém jaksi nezajímal. Jsme asi jediný stát v Evropě, který má v této sféře chaos," uvedl pro Lidové noviny poradce Asociace komunikačních agentur Jiří Mikeš, který stál u zrodu občanských iniciativ zabývajících se řešením daného problému. Podle něj je východiskem přijetí oficiálního zkráceného názvu Česko. "Teď jsem se vrátil ze světové výstavy Expo 2005 a i Japonci nazývají naši zem Čeko," tvrdí Mikeš.

Podle ČMS chybí komerční logo naší země ve všech oblastech, především pak v exportu a při aktivním náboru zahraničních turistů. "Nejednotná komunikace způsobuje oslabení účinnosti komunikovaného sdělení a navíc může způsobit nedorozumění, které celkový image poškozuje. A to platí i o imagi naší země," prohlašuje předsedkyně ČMS Jitka Vysekalová.

LIDOVKY

obsah | Česká republika