Čeští sirotci do ciziny

Že opuštěných dětí v České republici neubývá, spíše naopak, dokazují veškeré dostupné statistiky. Stále více dětí, jejichž rodiče zahynuli a nebo zkrátka nejsou schopni či ochotni se o své potomky postarat, čeká v ústavech po celé republice na svou šanci na plnohodnotný život. Společně s tímto nepříliš lichotivým fenoménem však také narůstá cifra o poznání povzbudivější - počet dětí, kterým se podařilo najít místo v nových rodinách. Proti mminulosti také čím dál častěji dochází k jevu dříve rovněž zcela ojedinělému. Mnoho český "sirotků" nachází nový domov za hranicemi vlasti.

Loni adoptovali cizinci celkem dvacet českých dětí, vyplývá to z výroční zprávy Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, přičemž dalších deset bylo svěřeno do předadopční péče. Nejčastěji o malé Čechy projevují zájem v Dánsku. Potomky z Česka mají však také rakouské, francouzské i španělské páry. Od letošního března přibyli mezi zájemce také němečtí rodiče. Ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Rostislav Záleský uvedl, že se v budoucnu dá očekávat ještě daleko vyšší zájem, protože se k mezinárodní úmluvě o zahraničních adopcích připojuje stále více státú.

Konkrétně v Česku bylo pro tento druh osvojení vyčleněno dvaapadesát dětí. Z těchto takzvaně volných dětí si pak mohou případní zájemci ze zahraničí vybrat. Jedná se o skupinu občánků, jejichž rodiče nežijí nebo dali k adopci do zahranočí souhlas, případně byli zbaveni odpovědnosti či soudně usvědčeni z nezájmu o svého potomka.

"Jedná se převážně o děti ve věku od jednoho do tří let, bez vážnějších problémů, o které v Česku nepanuje větší zájem," vysvětlil Rostislav Záleský. Jedná se prý převážně o malé Romy, potomky ruských nebo ukrajinských matek či vietnamské míšence.

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí zprostředkovává adopce do zahraničí od dubna 2000. Úkolem této instituce, spadající pod ministerstvo práce, je, či lépe mělo by být, také vyhledávání vhodných osvojitelů v zahraničí. Pro velký zájem však jeho pracovníci nestíhají ani odpovídat na všechny dotazy těch zahraničních žadatelů a organizací, kteří se přihlásí sami.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika