Od podpory disidentů k dětem

Nadace Charty 77 vznikla v roce 1978 ve Stockholmu. Těsně po sametové revoluci přenesl nadaci její zakladatel František Janouch do Prahy, kde byla registrována v únoru 1990. Byla pravděpodobně vůbec první nově vzniklou nadací v tehdejším Československu.

Náplní její předlistopadové činnosti byla obrana lidských práv, podpora pronásledovaných disidentů a nezávislé kultury. V nově vzniklé situaci již tyto činnosti nebyly potřeba, a proto nadace přešla k podpoře celé škály kulturně humanitárních aktivit. Stala se průkopníkem občanské společnosti. V počátku své činnosti poskytovala nadace finanční i materiální pomoc vydavatelstvím, nově vznikajícím periodikům a projektům v oblasti vědy a kultury. Několik stovek nových organizací obdrželo od nadace moderní počítačové a jiné komunikační vybavení. Celková hodnota poskytnutých darů v tomto období byla téměř 37 milionů korun, které nadace získala převážně od George Sorose, do té doby jednoho z hlavních podporovatelů nadace.

Po třináctiletém Míšovi pojmenovali veřejnou sbírku

V lednu 1992 vznikl první veřejně známý projekt nadace - Konto MÍŠA. Projekt byl organizován jako celonárodní sbírka na zakoupení unikátního lékařského přístroje, který umožňuje nekrvavé operace mozku - tzv. Leksellova gama nože. Sbírka dostala jméno po třináctiletém Míšovi Budínském z Martina, který operaci tímto přístrojem potřeboval a také zdárně absolvoval. Během 13 měsíců získala nadace neuvěřitelných sto milionů korun. Do sbírky se zapojily stovky firem a desetitisíce jednotlivců.

Leksellův gama nůž zůstal nadačním majetkem a byl zapůjčen Nemocnici Na Homolce v Praze. V ní tak vzniklo pracoviště, které je v zemích střední a východní Evropy unikátní. Pracoviště v západní Evropě a v Americe účtují za operaci desetitisíce dolarů. U nás je tento lékařský úkon plně hrazen Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Protože se na sbírce podíleli i slovenští občané, je přístroj přístupný také jim.

S pomocí konta přes bariéry

Sbírkou MÍŠA vešla nadace ve známost veřejnosti a získala její důvěru. Té využila při přípravě a organizování dalšího projektu, kterým podporuje lidi se zdravotním postižením a organizace, které v počátku devadesátých let začaly pro tyto občany organizovat služby a pomoc. Konto BARIÉRY vzniklo v lednu 1993.

Pro BARIÉRY použila nadace dosud nevídaný princip sbírky, založený na pravidelných měsíčních příspěvcích. Risk se však vyplatil. Konto letos vstoupilo do desátého roku činnosti a na BARIÉRY přispívá měsíčně dvacetikorunou ze svého platu padesát tisíc lidí. Konto poskytuje pomoc ve všech oblastech, které pomáhají zkvalitňovat život lidí se zdravotním postižením.

Od příspěvků na kvalitní rehabilitační a rekondiční pomůcky, sluchadla či bezbariérové přístupy se v posledních letech pomoc přesouvá na plné zapojení lidí se zdravotním postižením do života. Každým rokem se zvyšuje počet osobních asistentů, jejichž pomoc BARIÉRY financují. Podporu dostávají také desítky handicapovaných studentů středních a vysokých škol v rámci Stipendia BARIÉRY. Projekt se také výrazně orientoval na odstraňování bariér prostřednictvím počítačů. Právě počítač je pro člověka s handicapem nezbytností. Je nejen pracovním nástrojem, ale také kompenzační pomůckou.

Pomoc dětem na ostrovech života

Zatím nejmladší projekt Nadace Charty 77 vznikl před třemi lety. Projekt se zaměřuje na získání finančních prostředků pro vybavení dětských jednotek intenzivní péče zvaných "ostrovy života" - přístroji, které zachraňují životy dětí. Jejich počet byl ve špičkových nemocnicích naprosto nedostatečný, a tak byla ohrožena neodkladná pediatrické péče. Nadaci se podařilo získat sponzory, kteří odvádějí z konkrétních výrobků předem dohodnutou část tržby ve prospěch sbírky. Výrobky jsou označeny logem "Ostrovy života". Opět se jedná se o nový princip získávání finančních prostředků, v ČR uskutečněný vůbec poprvé.

Tento způsob přispívání na "charitu" veřejnost zaujal a projekt Ostrovy života se stal vůbec nejznámějším charitativním projektem. Průhlednost sbírky zajišťuje auditor, který bezplatně garantuje, že převody finančních prostředků od firem zapojených do projektu odpovídají dosaženým prodejům výrobků. Za tři roky získala nadace více než 25 milionů korun, které byly věnovány na vybavení dětských jednotek intenzívní péče ve všech fakultních nemocnicích v České republice.>[? V letošním roce je sbírka zaměřena na pomoc šesti nově vzniklým centrům dětské traumatologie, která zajišťují dětskou akutní poúrazovou péči.

Nadace hledá stále nové způsoby financování

Finanční prostředky, které díky důvěře lidí plynou na konta Nadace Charty 77, nejsou rozdělovány náhodným výběrem. O jejich konkrétním užití se nadace radí s odborníky. Nadace Charty 77 hledá stále další cesty získávání finančních prostředků. Jako první prodávala samolepky ve prospěch Konta MÍŠA i Konta BARIÉRY. Řadu let již prodává příležitostné pohlednice Konta BARIÉRY. Výnos z prodeje je určen na bezbariérové úpravy škol, ve kterých jsou integrovány děti s tělesným handicapem. Při prodeji spolupracuje nadace s Českou poštou. Od roku 1993 pořádá nadace velké dobročinné aukce. Při nich oslovuje přední české výtvarníky, jejichž díla prodává. Na prosinec letošního roku se připravuje již šestý ročník.

Posledního aukčního salonu výtvarníků pro Konto BARIÉRY se zúčastnilo 331 vynikajících umělců. Výnos všech pěti dosud pořádaných salónů již přesáhl 15 milionů korun. Důležité jsou pro nadaci dlouhodobé vztahy s tradičními partnery, kteří některé projekty sponzorují trvale. Nadace uspěla také ve výběrovém řízení o získání finančních prostředků z Nadačního investičního fondu, což byla pro všechny nadace prestižní záležitost. Nadace Charty 77 uspěla v obou kolech a získala částku téměř čtyřicet tři miliony korun. Při rozdělování výnosů z tohoto nadačního jmění chce nadace využít svých mnohaletých zkušeností a znalostí problematiky a podpořit rozvoj neziskového sektoru v sociálně zdravotní oblasti.

Kontakty:

* Sídlo: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
* Tel.: 02/ 24 23 02 16, 24 21 44 52
* Fax: 02/ 24 21 36 47
* E-mail: charta77@mbox.vol.cz
* www.bariery.cz
* č.ú.: Konto BARIERY 17111444/3400, Union banka

PAVEL VYČICHLO VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ CHARTY 77

obsah | Česká republika