Chtějí tu být doma, stále ale zůstávají hosty

Bez trvalého pobytu mají cizinci potíže s pojištěním, mít ho přitom musí, popisuje Pavla Boučková z Poradny pro občanská práva jeden z paradoxů, které ztěžují život přistěhovalcům v ČR.

Žijí zde, zakládají rodiny, studují, pracují, podnikají, platí daně... Někteří sociologové v nich vidí jediný lék pro stárnoucí a vymírající zemi. Stát pro ně dokonce vymýšlí projekty, jak je přilákat a natrvalo je v Česku usadit. A přesto mají cizinci žijící v České republice stále řadu povinností, které se na české občany nevztahují, a naopak, v mnoha směrech jsou ochuzeni o práva a možnosti, které český občan běžně využívá.

Podnikání...

Cizinec, který chce v ČR začít podnikat a nemá tu trvalý pobyt ani nepochází z členského státu EU, se musí registrovat v obchodním rejstříku. Občan ČR přitom jako fyzická osoba tuto povinnost nemá. Zákon to požaduje pouze po celých společnostech, nikoli po jedincích. A jsou tu ještě další povinnosti: zatímco tuzemský drobný podnikatel vede jen evidenci příjmů a výdajů, cizinec musí navíc zpracovávat i účetnictví.

Zaměstnání...

Cizinec, který u nás ještě nemá trvalý pobyt a pracuje zatím jen na základě víza nad 90 dní, nedostane v nouzi podporu v nezaměstnanosti. Přitom daně platí stejně, jako všichni ostatní. Teoretický nárok na podporu v zákoně podle Pavly Boučkové z Poradny pro občanství existuje. "Se ztrátou zaměstnání se ale mění podmínky, za kterých bylo cizinci vydáno vízum. To tak pozbývá platnosti a dotyčný je povinen vycestovat," upozorňuje. Cizinec tedy fakticky ani nemůže změnit zaměstnání, pokud o něj přijde či mu jen jednoduše nevyhovuje.

Pojištění...

Ještě závažnější situace nastává například u zdravotního pojištění. Účastníky veřejného zdravotního pojištění, které se vztahuje i na občany ČR, totiž mohou být pouze cizinci zaměstnaní či s trvalým pobytem. Ostatní musí uzavřít tzv. smluvní pojištění, které jim ovšem nehradí řadu lékařských úkonů. Navíc k němu nemají přístup cizinci starší sedmdesáti let, lidé s nemocemi vyžadujícími náročnou léčbu, nebo děti s vrozenými vadami. "Tito lidé sice podle zákona musí být pojištěni, ale nikdo je nepojistí." řekla LN Boučková. "Svou situaci pak řeší žádostí o trvalý pobyt. Často poté, co se rodina placením zdravotních výdajů finančně vyčerpala."

Zdravotní výbor sněmovny přitom v březnu odložil projednávání vládního návrhu zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců.

Vzdělání...

Nárok navštěvovat české základní školy mají i děti ze zahraničí. Jejich výuka češtiny je ovšem daleko náročnější než výuka tuzemských dětí a záleží na ochotě ředitele. Ten sice může na výuku cizinců kývnout, ale příspěvek na vyrovnávací třídu už od ministerstva školství nedostane.

Jedna z mála škol, která nabízí tyto služby, sídlí v pražské Libuši. Kromě českých dětí ji navštěvuje i třináct malých Vietnamců, kteří chodí do speciální třídy.

Od minulého týdne upravuje výuku češtiny pro cizince i nový školský zákon. Ten se však vztahuje jen na děti pocházející ze zemí Evropské unie

IRENA SOUKUPOVÁ

obsah | Česká republika