Česko láká investory

Finance zahraničních investorů zatím do České republiky proudit nepřestávají. I přes obavy, že se investoři budou stěhovat dále na východ za levnější pracovní silou a lepšími podmínkami, se Česko poměrně pravidelně objevuje na předních místech mezi investorsky nejatraktivnějšími regiony.

Například v poslední analýze britského poradenského Centra pro ekonomický výzkum (CEBR), který seřadil země evropské pětadvacítky podle toho, jak lákají investice, se Česko umístilo na páté pozici.

Investorům se ale podle britské společnosti CEBR ze zemí Evropské unie ještě více než v Česku líbí podnikání v Litvě, na Slovensku, v Lotyšsku a Maďarsku. Jednotlivé země byly porovnány podle několika kritérií, například hospodářského růstu, možností získávání peněz z fondů EU, kvalifikovanosti a vzdělanosti obyvatelstva nebo velikosti trhu.

Proč je však Česko "až" páté, co mu ve srovnání s pobaltskými zeměmi anebo Slovenskem chybí? Ekonomové mají jasno. "Investoři jsou do Pobaltí lákáni především štědrostí daňových systémů. Státy prošly hloubkovou daňovou reformou a přešly na rovnou daň, kterou postupně snižovaly," říká analytik Volksbank Miroslav Frayer. Ekonom Komerční banky Daniel Kozel dodává, že je v Česku třeba provést reformy nejlépe slovenského ražení. "Nejedná se přitom o nic nového, co by naši sousedé vymysleli. Slováci prostě vzali ekonomické učebnice a politici sebrali odvahu poučky implementovat. Zavedli jednoduchý daňový systém a snížili daně, čímž eliminovali daňové úniky," soudí Kozel. Velkou roli sehrála také reforma penzijního systému. "Především pak reforma přilákala zahraniční investice, které zásadně snížily bolestnost reformy pro obyvatelstvo," upřesňuje Daniel Kozel.

Za první pololetí roku zprostředkovala agentura CzechInvest investice za 25 miliard korun. Jednalo se o 70 projektů, což je ve srovnání s loňskem asi o deset víc, objem investic se ale nezměnil. Aby tok peněz zůstal zachován, či se zvýšil, je potřeba provést změny. "Je nutné zlepšit všechno - od podnikatelského prostředí přes infrastrukturu až po systém podpory investic. Ale ze všeho nejdůležitější bude rozvoj lidských zdrojů," míní ředitel divize podpory investic CzechInvestu René Samek s tím, že pokud český vzdělávací systém nezačne co nejrychleji vychovávat dost lidí s kvalitním technickým vzděláním, nebude mít země v budoucnu investorům co nabídnout. Podpora investic je v ČR podle Samka na dobré úrovni, ale i systém je potřeba neustále zlepšovat.

Experti se shodují, že přesunu investorů směrem dále na východ se Česko zřejmě nevyhne. "Svět se globalizuje a výroba se stále snadněji přesunuje tam, kde jsou nižší náklady," říká Kozel. Výše vstupů bude pro investory nadále jedním z nejdůležitějších hledisek.

Jedinou cestou pro udržení konkurenceschopnosti je zvyšování kvality pracovní síly. Podle odborníků si vyspělé země pouze touto cestou mohou udržet svoji životní úroveň. "Český podíl výdajů na vzdělání na hrubém domácím produktu ukazuje, že Česká republika touto cestou zatím nejde," uzavírá však Daniel Kozel.

HANA MÁŠOVÁ

obsah | Česká republika