Uznávání vzdělání a kvalifikací z ČR

Uznávání diplomů a profesních kvalifikací patřilo k největším restům, které měla česká vláda vůči Evropské unii. Opakované výtky zaznívající z Bruselu, že vláda při pomalém začleňování evropských směrnic do našeho práva poškozuje občany, Praha vyřešila až koncem loňského roku.

Od 1. května by tak absolventi českých škol a neměli mít v jiných členských státech s uznáváním dosaženého vzdělání problémy.

"Nesrovnalosti v minulosti vznikaly kvůli neznalosti našeho vzdělávacího systému za období před rokem 1990. V současnosti je už v ČR plně odpovídající angloamerický systém: bakalář, magistr a doktor, a problémy zmizely," vysvětlila Lubomíra Černá z tiskového odboru Ministerstva školství a tělovýchovy (MŠT) ČR.

Dluhy vyřešeny vloni

Největší rest mělo Česko ještě před několika týdny s akceptací kvalifikací lékařů, zubařů, zdravotních sester a dalších kategorií zdravotnického personálu, veterinářů, lékárníků, právníků a architektů.

Parlament ČR přijal zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU až 10. prosince 2003.

Držitelé osvědčení ve výše zmíněných profesích splňují při vystavení diplomů v jedné členské zemi automaticky podmínky také pro výkon těchto profesí v ostatních státech Unie. Stejná pravidla platí pro profesní kvalifikace řemeslníků, obchodníků a zemědělců - prokáží-li, že povolání vykonávali už v domovské zemi.

U někoho další testy

Pro zbytek zaměstnání platí obecný režim, tj. půjdete-li pracovat do jiného státu Unie, mají tamní úřady právo prověřit, jak se vaše kvalifikace rozchází od požadavků dané země. Zmíněný požadavek se týká například daňových poradců, inženýrů, návrhářů, účetních, učitelů a právníků.

Uznání jejich absolventské diplomy je podmíněno právě přezkoumáním. Stejná pravidla jako pro Čechy v jiné členské zemi platí také pro cizince, kteří budou v ČR chtít pracovat.

O uznání odborné kvalifikace budou u nás rozhodovat vybrané orgány, mj. Národní informační středisko pro akademické uznávání, Národní ústav odborného vzdělávání, profesní asociace, Ministerstvo průmyslu a obchodu atd.

Celý proces bude koordinovat MŠT. To nyní dolaďuje internetovou databázi, kde se mohou zájemci seznámit s tzv. regulovanými povoláními v rámci ČR, a elektronické databáze, na níž bude ke stažení žádost o uznání odborné kvalifikace.

NOVINKY

obsah | Česká republika