Čeští žáci jsou na světě průměrní

Znalosti českých žáků jsou ve srovnání s jejich vrstevníky ze 43 zemí světa průměrné. Ukázal to rozsáhlý průzkum OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), při němž bylo testováno asi deset tisíc patnáctiletých žáků z ČR.

Průzkum odhalil další skutečnost - děti z lépe situovaných rodin mají lepší školní výsledky než děti z rodin sociálně slabých. Česká republika je jednou ze zemí, kde se sociální postavení rodiny nadprůměrně promítá do školních výsledků dítěte. V tomto směru tak ČR stojí po boku Argentiny, Chile, Izraele, Peru, Mexika a USA.

Průzkum testoval matematické, přírodovědné a čtenářské schopnosti dětí. Ani v jedné oblasti české děti nevynikly. Nejlepší schopnost porozumět psanému textu ve své mateřštině prokázali Finové, v matematice excelovali studenti z asijských zemí. Celkově nejlepší byli ve všech směrech studenti z Hongkongu, nejhůře dopadli žáci ze zemí Latinské Ameriky. Asijští žáci přitom vynikají ve všech pedagogických průzkumech.

Vzdělané matky mají chytřejší děti

Právě hodnocení školského systému nedopadlo pro Česko povzbudivě. Podle analýzy OECD patříme k zemím, které "nadprůměrně omezují samostatnost učitelů a škol". Podle analýzy by ale naopak samostatnost měla být co nejvíce podporována.

Na druhé straně jsou ale výsledky českých školáků dobré, vezme-li se v potaz množství peněz, které do školství putují. Například v USA je na vzdělání dětí věnováno dvakrát tolik peněz než v ČR, ale výsledky dětí jsou stejné. Průzkum odhalil i spojitost mezi vzděláním matek a znalostmi dětí.

"Děti matek, jež dosáhly alespoň středoškolského vzdělání, měly ve všech zemích mnohem lepší výsledky než děti ostatních matek," tvrdí zpráva. Zajímavý je i fakt, že dvě třetiny ze 113 milionů studentů středních škol jsou dívky. Převaha studujících chlapců je hlavně v Bulharsku, Makedonii, Albánii a Argentině.

Další výsledky projektu zvaného PISA by měly být k dispozici koncem roku. Výzkum totiž probíhá jednou za tři roky.

MARKÉTA KUTILOVÁ

obsah | Česká republika