ČSÚZ bilancoval

Ve čtvrtek 21. března se v Praze konala valná hromada Československého ustavu zahraničního (ČSÚZ), letité instituce, zabývající se spoluprací s krajany. Mezi největšími úspěchy za uplynulé dvouleté volební období jmenoval předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota instalaci sochy T. G. Masaryka v Mexico City, na příští týden plánované odhalení Památníku T. G. Masaryka v Užhorodě, ale taky třeba pomoc Mateřské škole Ferdy Mravence v Končenici u Daruvaru. Je možno dodat, že ČSÚZ vydává pravidelně své Informační bulletiny, sborníky a výběry z krajanského tisku, navíc spolupracuje se Slovensko-českým klubem jako vydavatelem i při vydávání Českého a slovenského světa.

Předsedou ČSÚZ zůstal Jaromír Šlápota, jako místopředsedové budou působit prof. PhDr. Antonín Měšťan, DrSc., Ing. Miroslav Píchal, DrSc., a akademický sochař Josef Vajce. Závažná změna se nedávno udála i na sekretariátu ČSÚZ. Místo ředitele opustil po mnoholetém působení PhDr. Josef Kolínský, který se však i jako důchodce bude na činnosti ústavu podílet. Novým ředitelem ČSÚZ byl jmenován Pavel Braha, který v minulosti působil kromě jiného na ministerstvu zahraničních věcí.

"Československý ústav zahraniční vstoupil do osmé desítky let svého trvání. Ve všech obdobích plnil své základní poslání, i když byla i období, ve kterých byl v činnosti omezován direktivními zásahy politické moci totalitního systému. Uplynulých deset let může být příkladem práce pro příští tisíciletí," píše se v úvodu Programu činnosti, přijatého na valné hromadě. Velkým cílům odpovídá i koncept dalších aktivit.

(vs)

obsah | Česká republika