Dědička Dietrichsteinů chce zámek v Mikulově

Dědička šlechtického rodu Dietrichsteinů, argentinská princezna, Mercedes Dietrichsteinová, podala u břeclavského okresního soudu žalobu, v níž se domáhá vrácení rozsáhlého majetku na Mikulovsku včetně tamního zámku.

V majetkové při žádá o přiznání jak vlastnictví mikulovského zámku, tak půdy v okolí města a známé Dietrichsteinské hrobky, jejíž opravu nedávno Mikulov dokončil.

Vloni v Mikulově na princeznu pěli ódy a rozplývali se nadšením nad její ochotou. Zásluhou mnoha zapůjčených artefaktů z jejího majetku mohla být Regionálním muzeem v Mikulově na zámku otevřena Galerie Dietrichsteinů. Teď kraj, který je vlastníkem památky, s údivem sleduje aktivity dědičky.

Kraj: je to nový požadavek

"Požadavek paní Mercedes Dietrichsteinové je pro nás nový. V případě zahájení soudního řízení by byl kraj účastníkem tohoto řízení. Případné vydání požadovaného majetku je věcí rozhodnutí nezávislého soudu. Jihomoravský kraj by pravomocné rozhodnutí soudu respektoval," uvedla mluvčí kraje Simona Svitáková, kterou dění kolem zámku poněkud zaskočilo.

Právní zástupce žalující strany Jaroslav Čapek (známý z obdobné kauzy Kinský) se překvapení kraje nediví. Úřady prý jednají až v okamžiku, kdy mají v ruce žalobu.

"Nežalujeme soukromé vlastníky, ale stát a podobné instituce, pečující o majetek, jako je kraj a další," řekl právník. Požadovaný majetek ale odmítl blíže specifikovat. "Klient se rozhodl, že tuto skutečnost nebude blíže specifikovat. Důvodem jsou novináři, kteří se vrhli na případ hraběte Kinského," vysvětlil Čapek. Potvrdil však, že žaloba se týká i krajského úřadu, jako vlastníka zámku. Rod si může nárokovat značné množství pozemků, řádově až do tisíců hektarů.

"Jezdí sem od roku 1990. Že se zajímala o pozemky, víme, ale jestliže chce hrobku poté, co do ní bylo z rozpočtu města a státu proinvestováno 67 miliónů, tak je to moc divné. Její postoj je vysoce spekulativní, jestli chtěla hrobku, měla si o ni říct už před opravou," řekl místostarosta Jaroslav Smečka (nezávislý).

Radní jsou požadavky princezny zklamáni

Žaloba se ve středu neplánovaně dostala také na program jednání mikulovských radních, kteří se netají zklamáním. Možná prý princeznu Mercedes motivovalo několik dílčích úspěchů žalob hraběte Kinského. Dietrichsteinová totiž v principu postupuje obdobně jako František Oldřich Kinský, dává tedy takzvané určovací žaloby na jednotlivé nemovitosti.

"Já doufám, že spor dopadne tak, jak by měl, a nic se nebude měnit," řekl Smečka. Rodu Dietrichsteinů, který se hlásil k německé národnosti, patřilo do konce druhé světové války mikulovské panství. Po obsazení pohraničí nacisty byl Mikulov místem, kam na obhlídku zabraného území přijel osobně Hitler.

O majetek přišel šlechtický rod po válce na základě Benešových dekretů. Ze zámku ale byly v té době z velké části ruiny, protože při ústupu Němců vyhořel. Hrobka byla poměrně nedávno úplně rekonstruována.

MILAN VOJTEK

obsah | Česká republika