Microsoft zvažuje zřízení celoevropského centra v Praze

Rozhovor s generálním ředitelem Microsoftu pro ČR a Slovensko Jiřím Devátem.

Praha se stane druhým evropským městem, ve kterém Microsoft konferenci pořádá. Proč jste se rozhodli zrovna pro ni?

Hlavní důvod je ten, že Česko je jednou ze zemí, které se loni připojily k Evropské unii a současně se intenzívně zabývá otázkou e-governmentu. Stále více vysoce postavených politiků má o tuto problematiku zájem, proto konferenci již podruhé pořádáme na evropské půdě.

O čem by se mělo letos především diskutovat?

Dvě ze tří hlavních témat fóra jsou poměrně tradiční. Prvním z nich je efektivita výkonu veřejné správy s podporou informačních technologií, tedy minimalizace nákladů státu při dosažení maximálního přínosu pro občany. Summit se dále zaměří na problematiku hospodářského růstu a konkurenceschopnosti Evropy. Praha je prvním místem, kde se bude diskutovat o tom, jaké změny musí doznat lisabonská agenda, aby byla uskutečnitelná. Novým tématem bude otázka překonávání tzv. digitální propasti, tedy jak může být co nejširší část společnosti zapojena do informačního rozvoje společnosti a jak tomu mohou informační technologie napomoci.

Jaký přínos má tato akce pro vás? Využijete prostor k propagaci svých technologií?

To určitě není naším cílem. Žádný seriózní politik by se takovéto akce jistě ani nezúčastnil. Chceme jen evropským vládám ukázat, že se chceme podílet na debatě o výše zmíněných problémech. Největším přínosem pro nás je pak to, že budeme znát jejich názory a směr, kterým se chtějí ubírat do budoucna.

Jaký bude pražský program šéfa Microsoftu Billa Gatese?

Nabitý, sejde se s prezidentem Klausem i premiérem Grossem. Ke konferenci se připojí ve středu. V jejím průběhu se setká také s ministry, kteří se zabývají informatikou a telekomunikacemi, a dalšími evropskými osobnostmi. Na programu jsou i podpisy několika smluv mezi vládami a Microsoftem, a to v oblastech bezpečnosti a podpory vzdělání.

Bude mezi těmito státy i Česká republika?

Ano. Při setkání Billa Gatese s premiérem Grossem by měla být podepsána dohoda, která umožní další spolupráci v oblasti bezpečnosti informačních technologií. Na základě dohody s Národním bezpečnostním úřadem zpřístupníme některé naše technologie, které zajistí bezpečnost informačního prostředí v ČR na nejvyšší možné úrovni. Dále se jeví slibně i uzavření dohody s Českým Telecomem, který chce rozšiřovat nabídku svých služeb pro domácnosti, například v oblasti zábavy, a dále i nabídku pro malé a střední firmy. Bližší informace k této případné spolupráci zveřejníme v nejbližších dnech.

Jaké předpoklady má podle vás ČR pro to, aby se v ní rozvíjela znalostní společnost?

Budování znalostní společnosti je pro nás nezbytné, pokud chceme zůstat konkurenceschopní. Máme dostatek kvalitních odborníků, musíme však systematicky podporovat technické obory na vysokých školách, rozvíjet infrastruktury včetně informační a zvýšit jazykové znalosti obyvatelstva. Měli bychom se snažit do ČR přilákat nadané studenty ze zemí bývalého Sovětského svazu a balkánských republik. Věřím, že pomůže i hospodářská strategie růstu, kterou připravuje tým vicepremiéra Martina Jahna.

Aktivity Microsoftu v ČR jsou převážně obchodního rázu. Jaké zde máte další plány?

Zkoumáme možnosti vybudování celoevropského servisního centra v ČR, podobného, jaké zde otevřela společnost DHL. V první fázi by zde mohlo být vytvořeno několik desítek pracovních míst. Konečné rozhodnutí by mělo padnout letos.

JAKUB SVOBODA

obsah | Česká republika