Ekonomická aktivita Čechů je stále vyšší než v Unii

Přestože se ekonomická aktivita Čechů loni ve srovnání s rokem 2000 snížila, je stále vyšší než průměr v zemích Evropské unie a zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle OECD bylo loni v ČR ekonomicky aktivních 71,1 procenta obyvatel v produktivním věku. V zemích Evropské unie klesla loni ekonomická aktivita v průměru meziročně o 0,4 procentního bodu na 69,2 procenta a v zemích OECD o rovněž 0,4 procenta na 69,8 procenta.

Z evropské patnáctky má ekonomickou aktivitu vyšší než ČR pouze sedm zemí. Největší podíl pracovní síly na populaci v produktivním věku má Švédsko (79,3 procenta), dále Dánsko (79,2 procenta), Nizozemsko (75,7 procenta), Velká Británie (74,9 procenta) a Finsko (74,6 procenta). Zhruba na stejné úrovni jako Česká republika bylo loni Portugalsko (71,8 procenta) a Německo (71,6 procenta). Nejnižší ekonomickou aktivitu obyvatel vykázala loni Itálie (60,7 procenta) následována Řeckem (62,1 procenta) a Belgií (63,6 procenta).

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesla loni míra ekonomické aktivity v ČR meziročně o 0,4 procentního bodu na 60 procent. Rozdíly v údajích ČSÚ a OECD vyplývají z toho, že OECD uvádí ekonomickou aktivitu jako podíl pracovní síly na populaci v produktivním věku, tedy od 15 do 64 let. Podle ČSÚ patří mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo zaměstnaní a nezaměstnaní, ale i matky na mateřské dovolené a vězni ve výkonu trestu, od dosaženého věku 15 let.

V České republice vykazovali loni podle analýzy trhu práce, zveřejněné Českým statistickým úřadem, nejvyšší míru ekonomické aktivity lidé ve věku od 35 do 49 let. Naopak nejnižší ekonomickou aktivitu zjistil úřad u lidí od 60 do 64 let. Nejvýraznější změna byla od roku 1995 do roku 2001 zaznamenána u věkové skupiny 15 až 19 let, kde se míra ekonomické aktivity snížila o 17,6 procentního bodu, uvádí ČSÚ. Pracuje čím dál méně lidí V České republice pracuje i přes vysokou ekonomickou aktivitu stále méně lidí. Loni v Česku pracovalo jen 46,6 procenta obyvatel. Vyplývá to z definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů, které zveřejnil ČSÚ. Mezi pracujícími výrazně převažují muži, těch pracuje přes 2,6 miliónu (52,6 procenta mužů). Žen pracuje pouze asi 2,15 miliónu, což představuje 40,9 procenta z celkového počtu žen. Důvodem snižování podílu pracujících lidí na obyvatelstvu je zejména stárnutí populace. Již za 30 let by totiž v důchodovém věku měl být každý třetí Čech.

(pro), PRÁVO

obsah | Česká republika