Vláda zrušila eurokampaň

Vláda včera s definitivní platností zamítla plánovanou kampaň k euroústavě. Ředitelka odboru pro informování o evropských záležitostech Petra Mašínová na zasedání kabinetu představila ministrům novou strategii svého odboru.

Vláda podle této strategie již nebude chystat kampaň k euroústavě, ale chce v budoucnu veřejnost informovat o obecnějších evropských tématech.

Peněz bude méně

Její odbor také dostane mnohem méně peněz, než se původně počítalo. "Pro letošní rok dostaneme šedesát milionů místo plánovaných osmdesáti," říká Mašínová. Na příští rok vláda původně počítala na "eurokampaň" s další stovkou milionů. Teď ale není jisté, zda Mašínová dostane v roce 2006 vůbec něco. "Záleží na projektech," dodává.

Mašínová ve své strategii přesto vymezila devět okruhů různých evropských záležitostí, které by měl její obor propagovat. Mezi tyto okruhy patří třeba "zhodnocení zkušeností s členstvím Česka v EU", "rozcestník pro evropské peníze" nebo "budoucnost Evropy". "Informování o euroústavě zůstalo jen jedním z témat z okruhu budoucnost Evropy," vysvětluje Mašínová. Vláda chce také vybudovat nový informační systém, kde si lidé najdou veškeré informace o EU, které budou potřebovat.

Tento systém by měl obsahovat mimo jiné tzv. "Eurofon" - zelenou linku 800 200 200, kde by se lidé měli dozvědět odpovědi na dotazy týkající se českých specifik v EU. Veřejnost by měla dostat informace o pozici ČR v aktuálních záležitostech, změnách legislativy, o operačních programech a fondech nebo také o výběrových řízeních, školeních a možnostech vzdělávání.

Mašínová počítá také s tím, že vybuduje v Česku třináct regionálních "Eurocenter". Ta by měla být v každém krajském městě (Praha a Středočeský kraj budou sdílet jedno Eurocentrum). Eurocentra by měla lidem odpovídat na dotazy, poskytovat aktuální informační materiály, zprostředkovávat přístup k evropským webovým stránkám nebo evropské televizi (např. Euronews) či organizovat různé semináře.

Referendum bude

Od této strategie si premiér Jiří Paroubek slibuje, že veřejnost dostane více informací o EU. České vládní strany totiž stále počítají s referendem o euroústavě. To by se ale nemělo konat dříve než spolu s volbami do sněmovny v červnu 2006. Podle opoziční ODS je však ratifikace tohoto "mrtvého" dokumentu (jak občanští demokraté euroústavu nazývají) zbytečná.

LUKÁŠ DOLANSKÝ

obsah | Česká republika