V Praze by mohla vzniknout evropská univerzita

Česká metropole by mohla mít od roku 2006 novou vysokoškolskou instituci. V Praze by měla začít fungovat Univerzita evropského sjednocení. "Zaměřena by měla být na společensko-vědní obory, ovšem v kontextu evropské integrace," řekl rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm, který tento týden jednal o projektu v Bruselu.

Mezinárodní škola s asi třemi stovkami zaměstnanců by podle Wilhelma obohatila české akademické prostředí. Z velké části by se věnovala vědecké práci.

Univerzitu by mělo navštěvovat asi 1200 studentů z kandidátských a členských států EU, ale také zemí mimoevropských. Měla by absolventy připravit například na práci ve veřejné správě, institucích EU, médiích, školství či výzkumu. Ze školy by vycházeli rovněž budoucí evropští diplomaté.

Univerzitu evropského sjednocení by měla být společným dílem Univerzity Karlovy a několika dalších předních univerzit v Evropě. Spolupráci na projektu již přislíbilo vedení Oxfordské univerzity. Každá z univerzit by převzala garanci za jeden či více oborů. "Cílem je, aby co největší počet hostujících profesorů pobýval v Praze delší dobu," uvedl Wilhelm. Také vedení školy by se skládal z představitelů prestižních evropských univerzit.

Škola může být v nynějším sídle Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda

O zřízení univerzity usiluje česká strana již od roku 2004. Wilhelm doufá, že vláda co nejdříve přijme usnesení, které vznik školy podpoří. Do konce roku by chtěl uzavřít všechna nutná jednání na domácí i evropské úrovni a v roce 2006 ústav otevřít. O založení školy mluvil rektor v Bruselu s komisařem pro kulturu a školství Jánem Figeľem a komisařem pro sociální záležitosti Vladimírem Špidlou. Oba podle Wilhelma myšlenku podporují.

Odhad nákladů na provoz školy činí v přepočtu na jednoho studenta asi 250.000 korun ročně. Musel by proto být financován z více zdrojů. Přispívat by měly jednotlivé členské země EU podle počtu přidělených studijních míst, peníze by měly jít na chod instituce také z dotací EU, ze školného, z příspěvků soukromých dárců a z domácích a zahraničních grantů - především na pokrytí nákladů na vědu a výzkum.

Uvažuje se o tom, že by univerzita mohla sídlit v budově bývalého Federálního shromáždění na Václavském náměstí, kterou nyní obývá americká rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. V úvahu připadají také kasárna Pohořelec. Náklady na přestavbu vybraného objektu zatím není možné odhadnout. Vybavení nábytkem, technickým zařízením či knihovnou by prý přišlo na zhruba 150 milionů korun.

LIDOVKY

obsah | Česká republika