Křesťané a muslimové se spojili proti eutanazii

Křesťané, muslimové i židé se poprvé v české historii spojili, aby prosadili společný cíl. Ostře protestují proti zákonu, který považuje eutanazii za mnohem mírnější trestný čin než vraždu. Chtějí ho zastavit u prezidenta nebo v Senátu.

Představitelé všech tří náboženství chtějí dosáhnout toho, aby novelu zákona týkající se eutanazie nepodepsal prezident Klaus. Rozhodli se také apelovat na Senát, aby zákon, který prošel Sněmovnou, neschválil. V pátek chtějí vydat i společné prohlášení k eutanazii.

K tomu, aby se v mnohých jiných věcech nesmiřitelná vyznání spojila, vyzvala ostatní katolická církev. Připojilo se nejen devět protestantských církví, ale i muslimové a židé. Všechny tyto církve a náboženské společnosti dohromady zastupují hlasy přibližně třetiny lidí v zemi.

"Nechceme, aby se Česká republika ocitla na té kluzké ploše, která čím dál víc sklouzává k uzákonění eutanazie," vysvětlil společnou snahu proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Albert-Peter Rethmann. "Všichni věříme v jednoho Stvořitele, který dal život všem lidem, a lidé proto nemají právo si ho sami brát nebo ho brát jiným," vysvětluje nesmiřitelný odpor k eutanazii Vladimír Sáňka z ústředí muslimských obcí.

Mnozí lékaři s církví nesouhlasí

Křesťané, židé i muslimové se v této věci shodnou i proto, že jejich náboženství mají společné kořeny. Katolický kněz Albert-Peter Rethmann vysvětluje, že různá náboženství se při svém protestu proti eutanazii neřídí jen svou vírou. "Opíráme se i o zkušenosti z jiných zemí. Třeba z Holandska, kde je eutanazie už uzákoněna," říká. "Výzkumy, které tam prováděl stát, ukázaly, že lidé, kteří si přejí eutanazii, chtějí zemřít jen proto, že se cítí osamoceni nebo trpí velkými bolestmi. Obé se ale dá řešit," dodává kněz.

Mnozí lékaři a odborníci však s protestem proti eutanazii nesouhlasí. "S žádostí umírajícího nebo jeho blízkých jsem se setkal několikrát. A právě proto, že situaci znám, jsem pro umožnění eutanazie," řekl lékař Pavel Boček. "Nezavírejme oči a nemysleme si, že se eutanazie v Česku už neprovádí. Podle kvalifikovaných odhadů lékařů se ročně stane tři až pět tisíc případů," podporuje eutanazii i politolog Milan Hamerský. Stejně jako řada lékařů věří, že eutanazii je nutné dát přesná pravidla.

Formuje se nová ekumena

Křesťané, muslimové a židé se shodli na boji proti eutanazii v takzvané abrahámovské ekumeně. "A to proto, že postava praotce Abraháma je společná všem těmto náboženstvím," vysvětluje religionista Ivan Odilo Štampach. "Ve světě tato náboženství spolupracují už dlouho a vyjadřují se k důležitým událostem společně. Je dobře, že i v Česku teď, byť se zpožděním, kráčíme v těchto stopách," dodává.

"Je dobře, že jsme ten krok udělali a vydáváme společné prohlášení. Někoho zabít není řešení," tvrdí i vrchní pražský a zemský rabín Karol Sidon. "Říkám to i přesto, že ne na všem se shodneme. Třeba židovský pohled na sebevraždu je odlišný od toho, co si myslí katolíci. A přesto můžeme spolupracovat."

Církve nabízejí řešení

V dokumentu, který uvádí argumenty proti eutanazii, se nabízí i řešení. "Pokud se nemůže o nevyléčitelně nemocného postarat rodina, měl by pomoci stát a my, věřící v církvích," říká zástupce muslimů Vladimír Sáňka.

"Je nutné vyškolit víc lidí, kteří se budou věnovat pomoci umírajícím. A taky těm, kteří se starají o své blízké. I oni nutně potřebují pomoc," doplňuje Albert-Peter Rethmann. Podle něj je důležité nepovolit zmírnění trestů za eutanazii, aby to společnost nesvedlo k většímu cynismu.

"V Holandsku se to už stalo. Poslanci dostali na stůl další návrh: uzákonit eutanazii nejen pro starší a nevyléčitelně nemocné, ale i pro děti, které se narodí postižené.

To je nebezpečné. Pak se totiž začíná zdát normální, že lidé čím dál víc rozhodují o tom, koho zbaví života," říká Rethmann. "Proto chceme apelovat i na prezidenta, aby novelu nepodepsal."

Politolog Milan Hamerský oponuje, že novela trestního zákona, která od sebe odděluje tresty za vraždu (až dvacet let) a za eutanazii (nanejvýš šest let vězení), je správná.

"Není to dobrý příměr, ale je to podobné jako s prostitucí. Můžeme ji popírat, ale ze světa tím nezmizí. Je lepší dát jí pravidla. Už teď se v Česku podle odhadů udělá až pět tisíc eutanazií ročně. Tak tomu dejme jasná pravidla," vyzývá politolog.

Albert-Peter Rethmann protestuje: "Kdybych měl uvést jen jediný argument proč ne, je to tento: umíte si představit nevyléčitelně nemocného, který přesto chce žít, jak těžce by obhajoval, proč vlastně chce být zátěží společnosti a svých blízkých?"

LENKA PETRÁŠOVÁ

obsah | Česká republika