Zahraniční firmy zamíří do Česka

Zachování pracovních míst pro Rakušany a Němce má za cíl omezení volného pohybu pracovních sil. Podle odborníků bude efekt ovšem přesně opačný. Restrikce ve volném pohybu pracovních sil budou pro Německo a Rakousko kontraproduktivní.

Podle analýz právní kanceláře Gleiss Lutz totiž v sousedních státech pracují Češi na místech, která tyto státy nedokážou pokrýt svými pracovníky. V případě Německa jde o profese ve stavebnictví, u Rakouska pak především o rostlinnou výrobu.

"Podle našeho názoru může jít až o kompletní přesídlení některých firem na území nových členských států, protože budou podnikat na území EU se všemi výhodami, které k tomu patří a levnější pracovní silou," vysvětlil Martin Nedělka z Gleiss Lutz. Ve svých zemích původu pak zanechají minimum pracovních míst - pravý opak deklarovaného cíle restrikcí.

Německo a Rakousko plánuje zachovat plnou sedmiletou lhůtu omezující možnost Čechů pracovat na jejich území. Lhůta se skládá ze tří částí - dvou, tří a dvou let - a po uplynutí každé z nich může být omezení zrušeno. K tomu došlo například po přistoupení do EU Španělska a Portugalska, kdy se stejné obavy o masivním odchodu pracovníků nepotvrdily.

Podobný postoj k restrikcím ze strany Německa a Rakouska zastává i generální ředitel vládní investiční agentury CzechInvest Martin Jahn. "Restrikce volného pohybu pracovních sil vůči Čechům ze strany Německa a Rakouska jsou hloupost. Neexistují ani neexistovaly signály o tom, že by Češi měli zájem masově odcházet za prací do sousedních zemí," uvedl Jahn. "Samozřejmě, že to povede i k tomu, že zahraniční firmy budou relokovat svá působiště. Česko má mnoho výhod proti Rakousku a Německu a tohle může být další silný faktor," shrnul Jahn.

Omezení problém neřeší

Restrikce volného pohybu pracovních sil nemají podle odborníků žádné ekonomické opodstatnění. "Jde o politickou obavu, nikoli ekonomickou nebo sociální. Německo nebo Rakousko mohlo z volného pohybu pracovních sil profitovat - černá pracovní místa by se tak legalizovala a přispělo by to jejich státním rozpočtům," potvrdil hlavní ekonom Patria Online David Marek.

"Omezení navíc neřeší jádro problému, i když argument o ubírání pracovních míst má své opodstatnění," dodal Marek. Pokud Němci skutečně budou podle jeho slov realizovat některé své reformy - například snížení moci odborů, zvýšení flexibility při nabírání zaměstnanců a pokusy zvýšit jejich mobilitu - tak dojdou k lepším výsledkům, než samými restrikcemi.

MICHAELA RULÍŠKOVÁ

obsah | Česká republika