Český fotbal ve slovenském taláru

Asi není třeba zmiňovat, že kolektivní míčová hra zvaná fotbal patřila v průběhu minulého století k neopomenutelným fenoménům doby. I dnes na prahu nového tisíciletí se těší stále větší oblibě široké škály obyvatel pěti kontinentů planety Země. Dlouholetý generální manažér anglického klubu FC Liverpool jednou řekl: "Někteří lidé si myslí, že fotbal je způsob života a smrti. To já zásadně odmítám. Můžu vás ujistit, že fotbal je mnohem důležitější." A právě toto poněkud nadnesené krédo uvádí knihu Fotbal v taláru, kterou předčasem vydalo nakladatelství Radix, spol. s. r. o.

Jak už sám název naznačuje, tato kniha nevypovídá o nezapomenutelných zápasech, nezachycuje slavná vítězství a zdrcující prohry, ani nemapuje klikaté životní cesty některé z nejjasnějších hvězd fotbalového nebe. Nic takového. Tato kniha vypovídá o nezapomenutelných zápasech, zachycuje slavná vítězství a zdrcující prohry a mapuje klikaté životní cesty některých hvězd fotbalového nebe. Jenomže tyto bitvy se neodehrávají na zelených trávnících, ale ve fotbalové soudní síni před porotou v pomyslném taláru.

Autor Karel Felt v úvodu zmiňuje, že faul je jen o něco málo mladší něž fotbal sám. Hráči, trenéři, rozhodčí, delegáti či fanoušci vždy hřešili a hřešit budou. Kniha fotbal v taláru se zabývá prací disciplinární komise Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS) a těmi nejzapeklitějšími a nejpozoruhodnějšími případy, které musela vždy citlivě a nestranně vyřešit.

Karel Felt se v plovině devadesátých let na podobné publikaci již podílel. S kolegou Ladislavem Ježkem tehdy vydali knihu s názvem Fotbal plný hříchů. Fotbal v taláru však rozhodně není pokračováním této retrospektivy. Ačkoliv některé tehdy uvedené případy se zde celkem pochopitelně znovu objevují. Jak se z autorova prologu dozvídáme, měla tato publikace původně pojednávat o osobě současného předsedy disciplinární komise ČMFS JUDr. Alexandru Károlyim a o jeho nezapomenutelné čtyřiadvacetileté praxi ve službách "fotbalové spravedlnosti", z níž více než polovinu stojí v jejím čele. Slovenský rodák Alexander Károlyi to však odmítl. Nestojí o žádné pomníky, ani ty literární. Jelikož mu však vždy záleželo na tom, aby byla veřejnost o činnosti komise co nejlépe informována, souhlasil nakonec, že se stane jakýmsi "průvodcem" touto knihou. Na konci každé kapitoly se doktor Károlyi vyjadřuje k dané problematice a přidává své bohaté vzpomínky na jednotlivé případy.

Z tohoto schématu rovněž plyne časové ohraničení, z nějž Karel Felt při sestavování publikace vycházel. Rozhodl se výhradně pro období, kdy Károlyi působil v komisi a tudíž byl u všech případů osobně. Toto období je ovšem velice rozsáhlé a zahrnuje velké společenské přerody a změny, jež se pochopitelně dotkly i disciplinární komise a Alexandra Károlyiho.

Alexander Károlyi se narodil v roce 1953 na Slovensku v Podlužanech. Vystudoval v Praze gymnázium a poté Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako advokát či soudce však nikdy nepůsobil. Pracoval v několika právnických funkcích na federálních ministerstvech. Po rozdělení republiky působil v představenstvech významných strojírenských firem. V dově, kdy se Fotbal v taláru klubal na svět byl místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele firmy Motokov a. s.

Fotbalu se sám aktivně věnoval. V mládí hrál dorosteneckou ligu. Opakované vážné zranění kolena mu však vystavilo doživotní stop na poli profesionálního fotbalu. Přesto se však k němu po letech dokázal vrátit. V roce 1978 ho jeho konzultant z vysoké školy, tehdejší předseda disciplinární komise ČMFS JUDr. Emil Banič, do této instituce přivedl. Károlyi věrný své píli a důslednosti se po pěti letech stal jejím místopředsedou a po dalších pěti letech stanul v jejím čele. V této funkci působí dodnes. Za tu dobu se podílel na řešení zhruba 20 000 případů fotbalové nekázně.

Kniha fotbal v taláru je zaměřena na několik aspektů. V první části nás autor blíže seznamuje s Alexandrem Károlyim, s jeho životem a současným postavením a následně se zabývá celkovou strukturou a činností disciplinární komise. To vše samozřejmě doprovází fundovaný komentář Alexandra Károlyiho, jenž vzpomíná na proměny a inovace v komisi za léta jeho působení. Dozvídáme se tak například, že jako první zpřístupnil zasedání komise novinářům.

Další úseky jsou pak věnovány samotným kauzám, tedy těm nejzávažnějším, nejpřelomovějším či zkrátka nejzajímavějším, co se za čtyřiadvacet let v českomoravském fotbale udály. Jednotlivé případy nejsou seřazeny chronologicky, ale shrnuty do tématických kapitol. Výjimkou je snad pouze úvodní kapitola, v níž autor obsáhl celé období 1978 - 1988. Tedy případy, kterých se doktor Károlyi ještě neúčastnil jako předseda.

Dále už se pak všichni fotbaloví labužníci, stejně jako ti méně informovaní čtenáři, mohou seznámit s mnoha leckdy překvapivými fakty ze zákulisí proslulých fotbalových afér. Karel Felt se tak s pomocí Alexandra Károlyiho noří do hlouby takových kauz, jako byla emigrace slávistů Luboše Kubíka a Ivo Knoflíčka v roce 1988, přelomový dopingový případ drnovických fotbalistů Milana Poštulky a Rastislava Prokopa nebo "černý" mnoha úplatkářskými aférami prodchnutý rok 1995. Fotbal v taláru však není jen o velkých kauzách, jež zahýbaly fotbalovými dějinami. Nemalý prostor se zde rovněž věnuje i obecně málo významným, však přesto neméně pozoruhodným a osobitým aférkám jednotlivých hráčů, trenérů rozhodčích či delegátů. V poslední kapitole "Jak to dělají jinde" pak autor staví práci disciplinární komise ČMFS do konextu s obdobnými zahraničními institucemi.

Závěrem snad bude nejlépe citovat slova z předmluvy knihy, kterou po sobě stačil zanechat nedávno zesnulý československý fotbalový internacionál Josef Bican:

"Však již dosti slov. Ponořme se do případů, které si mnozí z nás jistě dobře pamatují, i když naše emoce možná už třeba ustoupily a můžeme se na ně podívat přece jenom s jistým odstupem. A snad i s nadějí, že se pro příště alespoň trochu poučíme."

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika