Většina škol porušuje požární předpisy

Hasiči zjistili ve dvou třetinách kontrolovaných školských zařízení nějakou závadu či pochybení. Především se to týkalo nesprávného vybavení hasicími přístroji, špatné či vůbec žádné přístupnosti k hydrantům a neprůchodnosti únikových východů.

Do škol a podobných objektů hasiči zamířili na kontroly po tří až čtyřleté přestávce, zajímalo je především dodržování předpisů protipožární ochrany. "Bohužel, školská zařízení nedopadla zrovna nejlépe. Nečekal jsem to," řekl Štěpán. Po této zkušenosti bude frekvence kontrol ve školách častější.

Hasiči provedli 2602 kontrol, z nich pouze 765 bylo bez problémů. Zjistili 6057 závad. "Překvapilo nás, že v každém téměř třetím kontrolovaném objektu bylo zjištěno nesprávné vybavení základní hasicí technikou nebo závady v její provozuschopnosti," uvedl Štěpán.

V 667 případech závad šlo o nesprávné vybavení přenosnými hasicími přístroji nebo o jejich provozuschopnost, v 554 byly tyto přístroje nesprávně umístěny. "Kdyby je někdo potřeboval, tak by je musel nejdříve nalézt," podotkl Štěpán.

Dalších 216 pochybení se týká nepřístupných či nepoužitelných hydrantů, u 23 nebyla provozuschopná elektrická požární signalizace a v 564 nefungovala jiná bezpečnostní zařízení.

V 724 případech pracovníci požárního dozoru zjistili, že ve školách nebyly označeny či zpřístupněny hlavní vypínače, nouzové východy, evakuační výtahy a směry úniku. Dokonce 232 škol nemělo průchodné únikové cesty.

"Jsou to ale velmi vážné závady, to už někdy hraničí s hazardováním se zdravím těch svěřenců, tedy dětí a mládeže," varoval ředitel HZS.

Nejvíce kontrol, celkem 574, hasiči uspořádali v Praze, kde u 294 škol bylo vše bez problémů. Ve Středočeském nenašli hasiči při 311 kontrolách pochybení u 89 škol, v Moravskoslezském kraji bylo při 252 kontrolách pouze 38 subjektů bez závad. Nejméně školských zařízení bez závad našli hasiči ve Zlínském kraji, kde byl z 64 kontrolovaných ústavů pouze jediný bez chyby.

Na Vysočině hasiči zjistili jen deset takových škol ze 112 kontrolovaných, Karlovarský kraj měl 11 ze 112 kontrolovaných, o tři více hlásili hasiči v Královehradeckém kraji, kde přichystali nejméně, celkem jen 110 kontrol.

Po těchto akcích následují takzvané kontrolní dohlídky - hasiči znovu navštíví školu, v níž zjistili závadu, a chtějí vidět, zda již byla odstraněna. Ve většině případů se tak podle Štěpána děje.

Kontrolní činnost hasičů se loni zaměřila také na zábavní pyrotechniku, v součinnosti s Českou obchodní inspekcí uspořádali 383 kontrol. Pouze 40 procent z nich bylo bez závad. Zjistili celkem 655 pochybení, nejčastěji se týkala špatného skladování pyrotechnických výrobků.

Letos se hasiči rozhodli zaměřit na kontroly velkých obchodních řetězců a také na sítě čerpacích benzinových stanic.

LIDOVKY, ČTK

obsah | Česká republika