Nadace Jana Husa včera a dnes

Tak jako mistr Jan Hus hledal svou inspiraci v Oxfordu, u svého velkého předchůdce Johna Wycliffa, tak o několik staletí později našli nezištnou solidární pomoc u svých oxfordských kolegů čeští a slovenští nezávislí intelektuálové bojující s totalitním komunistickým režimem za uchování svobody informací, bádání a vzdělávání.

Vzdělávací nadace Jana Husa vznikla na sklonku sedmdesátých let v Oxfordu s cílem pomoci ohrožené kultuře a vzdělanosti v komunistickém Československu. Až do roku 1989 sídlila v zahraničí. Postupně to bylo ve Velké Británii, Francii, Kanadě, USA, Belgii a Německu. Pomáhala českým a slovenským aktivistům vytvořit síť tajných bytových seminářů "podzemní univerzity", překládat a vydávat nejdůležitější díla západní demokratické literatury v samizdatových edicích a organizovat nezávislé kulturní aktivity. Své jméno nadace odvodila od významného myslitele, reformátora, vysokoškolského učitele, rektora pražské univerzity, kněze a Evropana mistra Jana Husa.

Husova mravní poctivost a osobní statečnost v zápase za pravdu se staly vzorem pro jednotlivce několika národností při jejich společné obraně nezávislého myšlení a svobodného vzdělávání v nesvobodném, komunistickém Československu v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Po roce 1989 se Husova nadace stala česko-slovenskou organizací se sídlem v Brně, odkud pokračovala v plnění svého poslání v nových podmínkách přechodu od totality k demokracii. Od roku 1993 uskutečňují společný program dvě organizace: Vzdělávací nadace Jana Husa v České republice a Vzdelávacia nadácia Jana Husa ve Slovenské republice.

Smyslem existence je podpora vzdělávání a občanské společnosti

Současná Vzdělávací nadace Jana Husa je mezinárodní, nepolitická, nekonfesijní, vzdělávací a kulturní nadace. Hlavní oblastí podpory je od počátku devadesátých let až dosud vyšší vzdělávání, především obnova zničených nebo rozvoj neexistujících humanitních a společenskovědních oborů. Nadace již podpořila stovky projektů, jejichž výstupy byly nové nebo inovované obory a jednotlivé předměty, řada překladů významných zahraničních autorů a postupně i původní publikace českých a slovenských akademiků. Z nadačních příspěvků byly obohaceny oborové knihovny tisíci knih.

V současné době nabízí nadace dva programy zaměřené na rozvoj vyššího vzdělávání: Cursus Innovati a Higher Education Support Program, který je společným programem s nadací Open Society Fund. Nadace se také vždy snažila přispět k rozvoji občanské společnosti prostřednictvím programů na podporu neziskového sektoru. Podpořila řadu vzdělávacích neziskových organizací. Je také členem Fóra dárců - Asociace nadací. V tomto měsíci vyhlašuje ve spolupráci s nadací Partnerství nový program zaměřený na rozvoj regionálních nadací.

K dalšímu posílení podpory obou oblastí, na které nadace zaměřuje svou pozornost, přispělo rovněž výběrové řízení české vlády k rozdělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu. Nadace byla vybrána v obou kolech rozdělování a obdržela významné příspěvky do svého nadačního jmění. Výnosy z těchto příspěvků jsou určeny na rozvoj vzdělávání a neziskového sektoru. Vsouvislosti s nedávnými povodněmi a zničením cenné knihovny filozofického a sociologického ústavu Akademie věd vyhlašuje rovněž kampaň na její obnovu.

Letní škola filozofie

Nadace udržuje po celou dobu svého působení spolupráci s Association Jan Hus ve Francii, Jan Hus Educational Foundation ve Velké Británii a od rozdělení Československa se svou sesterskou nadací na Slovensku. Společným programem mezinárodní sítě Husových nadací je každoroční Letní škola francouzské filozofie. Další společnou iniciativou je vytvoření fondu na rozvoj demokracie. Tímto krokem by nadace chtěla navázat na tradice z vlastní historie a vytvořit program na podporu šíření demokratických idejí v zemích, ve kterých jsou dnes ohrožovány.

Kontakty:

Vzdělávací nadace Jana Husa
Joštova 10
602 00 Brno
Tel.: 542 211 577
Fax: 542 211 581
E-mail: vnjh@janhus.anet.cz
www.vnjh.sk

PAVEL VYČICHLO

obsah | Česká republika