Politici osloví krajany přes internet

Volební manažeři parlamentních i silných mimoparlamentních stran vzkázali krajanům do zahraničí, že na ně nezapomínají. V přípravách monumentálních předvolebních kampaní prý hraje informovanost této neopomenutelné skupiny občanů České republiky velice důležitou roli. Na druhou stranu se však o žádné speciální mediální kampaní směřované do světa , jako jsou např. inzeráty v krajanských listech, podle všeho zatím neuvažuje.

Popředním pomocníkem v této sféře by měl být zřejmě internet. Jeho prostřednictvím se letos vůbec poprvé mohou politici ucházet o přízeň svých zahraničních voličů. Tato cesta nabízí levnější a zejména komplexnější příležitost k oslovení širokého spektra českých krajanů. Místopředseda Unie svobody-DEUIvan Pilip uvedl, že dnešní role internetu ve světě nabízí velké možnosti. Tímto způsobem se podle něj dá zajistit větší zainteresovanost a tím i větší angažovanost zahraničních voličů v nadcházejících parlamentních volbách. Zároveň je však přesvědčen, že většina krajanů, kteří se mají v úmyslu těchto voleb účastnit, českou politickou scénu sleduje a má tedy i dobrý přehled o předvolebním dění.

(mp)

obsah | Česká republika