Norské vyznamenání pro Helenu Kadečkovou

Velvyslanec Norského království v Praze pan Lasse Seim slavnostně předal 23. ledna 2003 doc. PhDr. Heleně Kadečkové vysoké norské státní vyznamenání. Dlouholetá pedagožka a překladatelka Helena Kadečková se stala nositelkou Královského řádu za zásluhy (Den Kongelige Norske Fortjenesteorden), který uděluje norský král osobnostem, jež se zasloužily o šíření norské kultury ve světě.

Helena Kadečková (1932) je naší přední překladatelkou z norštiny, islandštiny, a dánštiny. Překládá i ze staroislandštiny. Zvláštní pozornost věnuje mytologii a skandinávskému středověku.

Po maturitě (1951) na gymnáziu v Praze pracovala rok jako referentka v Československém rozhlasu Praha. V letech 1952-57 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu let 1957-65 absolvovala studium na univerzitě v Reykjavíku. Na Univerzitě Karlově získala v roce 1969 tituly PhDr. a CSc. Od roku 1958 působí jako vysokoškolská učitelka na katedře germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, roku 1991 se stala docentkou. Přednáší a publikuje odborné studie o severských literaturách, např. Dějiny severských literatur, středověk (1989). Z nejstaršího severského písemnictví přeložila Ságu o Ynglinzích, Eddu Snorriho Sturlusona (1988) a Příběh Amleta, prince jutského z dánské kroniky Saxona Grammatika (1966). Také napsala několik knih beletrie inspirované severskými zeměmi, např. Óli, tvůj kamarád z Islandu (1971), Soumrak bohů, staroseverské mýty a báje (1998). V roce 2002 vydala v Nakladatelství LN knihu Dějiny Islandu.

Helena Kadečková je kromě čerstvě uděleného norského Královského řádu za zásluhy také nositelkou norského Řádu sv. Olava a islandského řádu získaného za rozvoj islandské kultury v zahraničí.

SEVERSKÉ LISTY

obsah | Česká republika