Kinský žádá miliardový majetek

Potomek šlechtického rodu František Oldřich Kinský chce získat zpět rozsáhlý majetek za desítky miliard korun. Rozlehlá panství a budovy po celé zemi zabavily československé úřady po válce na základě Benešových dekretů, ale udělaly při tom fatální chybu. Majetek totiž nevzali tehdy nezletilému Františku Oldřichovi Kinskému, ale jeho otci, který byl v té době již několik let po smrti. Právníci šlechtice proto nyní tvrdí, že konfiskace je neplatná a o rodový majetek tedy nikdy nepřišel.

"Můj klient jako dvouletý majetek řádně zdědil po svém otci, který zemřel v roce 1938. Po druhé světové válce je ale v rozhodnutí o konfiskaci uvedeno, že majetek se zabavuje tomuto zesnulému. Z tohoto důvodu je konfiskace neplatná," řekl právník Jaroslav Čapek. Ten podal již devadesát žalob na vydání neoprávněně zabaveného majetku a podání dalších zhruba čtyřiceti připravuje. Kinského, který trvale žije v Argentině, podle jeho právního zástupce povzbudil k podání žaloby prezident Václav Havel. "Můj klient se rozhodl o svůj majetek bojovat až na základě rozhovoru s prezidentem republiky Václavem Havlem v Buenos Aires," uvedl Čapek.

Právníci zastupující státní organizace, města či soukromníky ale tvrdí, že Kinský na vydání majetku nemá nárok. "Procesní chyby nemohou zvrátit jednání tehdejších úřadů," uvedl například právník Lesů ČR Liboslav Jánský v úterý, kdy Okresní soud v Chrudimi začal projednávat Kinského žalobu, kterou se domáhá vydání několika tisíc hektarů pozemků. Jánský upozorňuje, že rodiče Kinského byli aktivními členy mnoha německých organizací. "Navíc jeho otec podporoval Henleinovu sudetoněmeckou stranu v Čechách a jeho matka byla aktivní členkou NSDAP," uvedl Jánský. "Z hlediska takzvaných Benešových dekretů je možné nahlížet na otce mého klienta jako na zrádce, ale v dnešním právu přece nemá místo úvaha o dědičném hříchu. Vždyť mému klientovi byly v době otcova úmrtí teprve dva roky," řekl Čapek. Podle právníků se může soudní jednání vléct několik let.

Kinský si dělá nárok například na zámek v Heřmanově Městci, na tamní hřebčín, bažantnici, letiště i budovu základní umělecké školy. Chce zpět i zámek v Chocni a rozsáhlé lesy na Liberecku. Pokud by uspěl v žalobách, pak by se rodina Kinských mohla dožadovat i navrácení paláce Kinských na Staroměstském náměstí.

JIŘÍ TŮMA

obsah | Česká republika