Václav Klaus se vrací přednášet na Vysokou školu ekonomickou

Třicet studentů Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze bude dvě hodiny týdně diskutovat s prezidentem Václavem Klausem o ekonomickém myšlení. A na závěr semestru je hlava státu i vyzkouší.

Děkanovi fakulty Jiřímu Schwarzovi, který je zároveň i prezidentem Liberálního institutu, se totiž podařilo přilákat konzervativního profesora Václava Klause mezi své pedagogy. Prezident bude přednášet dvě hodiny týdně v kurzu Principy ekonomického myšlení. V předepsané literatuře lze najít Klausova favorita a zakladatele ekonomické školy monetarismu Miltona Friedmana, sborníky seminářů Centra pro ekonomiku a politiku, jež Klaus zakládal, nebo učebnice Roberta Holmana, kterého v únoru jmenoval členem bankovní rady České národní banky.

"Nepůjde o kurz s novou látkou, půjde spíše o diskuse o ekonomickém myšlení," říká Miroslav Svoboda, proděkan pro pedagogiku Národohospodářské fakulty VŠE. "A na to je potřeba někdo, kdo zná teoretickou ekonomii a má zároveň zkušenosti z reálného světa politiky. Proto Klaus," dodává Svoboda, který asi nyní bude čelit záplavě e-mailů od studentů, kteří se budou chtít do prezidentova kurzu dostat.

(sti)

obsah | Česká republika