Klaus: Nechci evropský pas

Svůj silně skeptický postoj k prohlubování evropské integrace vyjádřil český prezident Klaus v rozhovoru, který otiskl francouzský deník Le Figaro. "Naším současným cílem je nenechat se rozpustit v unii," řekl před svou první návštěvou Francie ve funkci hlavy státu, kterou dnes zahájí setkáním s prezidentem Jacquesem Chirakem.

Klaus prohlásil, že nepotřebuje evropskou ústavu, jejíž návrh před měsícem dokončil Konvent o budoucnosti EU. Ústava totiž podle něj zcela mění význam evropské integrace, kterou posunuje od mezivládního principu směrem k supranacionalismu. "To je změna, kterou odmítám," řekl český prezident.

Zdůraznil, že chce být občanem českého státu. "Nechci evropský pas," uvedl Klaus. Za vedlejší problém přitom označil institucionální otázky, které má evropská ústava vyřešit, například do jaké míry se bude v EU hlasovat kvalifikovanou většinou či zda bude či nebude zachováno rotující předsednictví.

Bez zpěvu a tance

Prezident v rozhovoru také vysvětloval svůj postoj k českému referendu o Evropské unii. Zopakoval, že volba byla na lidech, a proto mu nepříslušelo jim radit. Má přitom pocit, že na výsledky plebiscitu, v němž se před měsícem většina Čechů vyslovila pro vstup, reagoval dostatečně. "Já nemám důvod tančit a zpívat v ulicích. Náš vstup do Evropské unie představuje složitý problém, který s sebou přinese výhody i nevýhody. Radikálně změní naši budoucnost a nebude to jenom v dobrém," uvedl Klaus.

Na otázku ohledně budoucnosti česko-německých vztahů prohlásil, že nevidí důvod, proč by se měl měnit status quo. Připomněl, že ještě ve funkci premiéra podepsal v roce 1997 s tehdejším kancléřem Helmutem Kohlem česko-německou deklaraci.

Klaus v rozhovoru odmítl, že by byl znepokojen francouzsko- německou osou v rámci Evropské unie. "Kdyby francouzsko-německá osa existovala, tak bych měl zajisté strach. Nedomnívám se však, že lze po jedné či dvou schůzkách vedoucích činitelů mluvit o francouzsko-německé ose. Nenechám se lehce zmást novinovými titulky," uvedl český prezident.

Svou první návštěvu Paříže ve funkci prezidenta vidí jako dobrou příležitost pro seriózní jednání se Chirakem. "Domnívám se, že dialog mezi evropskými zeměmi je nyní důležitější než kdy předtím," uzavřel Klaus.

LIDOVÉ NOVINY

obsah | Česká republika