Prezident Klaus vyznamenal více než 20 lidí

Prezident Václav Klaus dnes večer u příležitosti 87. výročí vzniku samostatného státu na Pražském hradě vyznamenal více než 20 osobností. Mezi oceněnými jsou například válečný hrdina Rudolf Pernický, herec Josef Somr a průkopník česko-německého porozumění Franz Olbert. Prezident vyznamenal in memoriam také Michala Velíška, který byl nedávno zastřelen, když se zastal mladé ženy.

Nejvyšším českým státním vyznamenáním je Řád bílého lva. Toto vyznamenání se ještě hierarchicky dělí na tři třídy a dvě skupiny - občanskou a vojenskou.

Řád bílého lva první třídy dnes Klaus propůjčil Rudolfu Pernickému, účastníkovi druhého zahraničního odboje ve Francii a Británii. Pernický pak v prosinci 1944 velel výsadkové skupině, která se účastnila i domácího odboje. V roce 1948 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 20 letům těžkého žaláře a strávil 11 let v uranových dolech. Další Řád bílého lva první třídy prezident propůjčil in memoriam Josefu Buršíkovi, účastníkovi bojů v jednotce Ludvíka Svobody u Kyjeva. V listopadu 1949 byl tento muž zatčen a odsouzen na 14 let vězení. V roce 1950 se mu podařilo uprchnout z vojenské nemocnice. Poté žil s rodinou v Británii, kde aktivně vystoupil proti okupaci Československa v roce 1968 a na protest vrátil svá vysoká sovětská vyznamenání.

Druhým nejvyšším státním vyznamenáním je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Řád první třídy dnes prezident propůjčil Josefu Herczovi, který za druhé světové války bojoval proti nacistům mimo jiné u Dunkerque. Stejné vyznamenání Klaus propůjčil Stanislavu Hlučkovi, který sloužil například jako pilot RAF. V rámci poúnorových represí byl odsouzen a rok vězněn v táboře nucených prací.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka třetí třídy prezident propůjčil páteru Martinu Františkovi Víchovi, který byl v 50. letech ve vykonstruovaném procesu odsouzen na deset let těžkého žaláře a pracoval v uranovém dole. Při závalu byl těžce zraněn, přesto dokázal zachránit život svému spoluvězni, evangelickému faráři.

Jediná medaile Za hrdinství, kterou dnes prezident udělil, patří in memoriam Michalu Velíškovi. V parku na pražském Karlově náměstí se zastal napadené ženy. Útočník ženu ohrožoval střelnou zbraní, kterou pak obrátil proti Velíškovi a dvěma výstřely jej smrtelně zranil. Střihač televize Nova Velíšek po sobě zanechal manželku a téměř roční dcerku.

Dalším státním vyznamenáním je medaile Za zásluhy. Těch dnes Klaus rozdělil nejvíc. Medaili prvního stupně in memoriam udělil Jiřímu Šlitrovi, který svou tvorbou zásadně ovlivnil moderní českou hudbu, divadlo i film. Jeho jméno je spojeno hlavně s divadlem Semafor.

Medaili Za zásluhy druhého stupně pak udělil prezident například bývalé předsedkyni Akademie věd Heleně Illnerové, kreslíři Vladimíru Jiránkovi, herci Josefu Somrovi, známému mykologovi Miroslavu Smotlachovi. Medaili dostali také Blažena a Lubomír Rosnerovi, kteří tvoří pěstounskou rodinu. Nyní mají v péči osm dětí, všechny fyzicky či mentálně postižené.

Prezident udělil tuto medaili také Franzi Olbertovi, bývalému generálnímu tajemníkovi katolické sekce Ackermannovy obce. Olbert svou prací přispěl k rozvíjení česko-německých vztahů.

Medaili Za zásluhy druhého stupně od Klause získali rovněž akademická sochařka Jaroslava Brychtová, sochař Stanislav Kolíbal, in memoriam vědec Jaroslav Koutecký, vědec a honorární konzul České republiky pro Skotsko Paul Millar, vědec Mojmír Petráň, evangelický teolog Petr Pokorný, bývalý ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, vědec Vladimír Vonka, psychiatr Petr Zvolský.

Medaili dostal také Zdeněk Sternberg, jehož rodina byla za okupace pronásledována, protože otevřeně odmítla říšské občanství. Sternberg osobně pomohl mnoha nuceně nasazeným lidem. Po roce 1948 byl perzekvován komunistickým režimem, nyní se věnuje správě rodového majetku.

Záleží výhradně na prezidentovi, koho se rozhodne ocenit. Své návrhy mu posílají sněmovna, Senát i vláda. Například Senát letos zopakoval svůj loňský návrh, aby prezident vyznamenal šest členů protikomunistické odbojové skupiny, kterou před 50 lety vedli bratři Ctirad a Josef Mašínové. Jejich odbojová činnost nemá dodnes jednoznačný ohlas. Zatímco jedni je považují za hrdiny, druzí je obviňují z toho, že zavraždili nevinné lidi.

ČTK

obsah | Česká republika