Zaplavené knihovny a ústavy dostávají další pomoc ze zahraničí

Statisíce vzácných knih, které se mrazí v Mochově a dalších místech v Česku, mají zase o něco nadějnější vyhlídky. Po třech vysoušečích, které dorazily do Prahy loni na podzim, přišlo z Británie dalších pět. Britský podnikatel italského původu Guido Modiano si naladil BBC zrovna tehdy, když šéf Britské rady v České republice mluvil o fatálních následcích povodní a škodách pro literární svět. Modiano vypomohl padesáti tisíci liber (v přepočtu dva a půl milionu korun), které pokryly většinu výdajů na koupi pěti nových vakuových baliček, zbytek dodala Kancelář prince z Walesu, britské ministerstvo zahraničí a britské velvyslanectví v Praze.

Přístroje, které dokážou velmi šetrně vysušit mokré či zamrazené knihy, se právě zkoušejí na půdě Národního technického muzea, pomoci by však měly i dalším institucím, kupříkladu Muzeu české hudby. První tři vysoušeče, které hradila převážně Britská rada, se už v tuzemsku výtečně osvědčily. Fungují na principu vakuové baličky, jen s tím rozdílem, že se v sáčku místo jídla "zavařuje" zasažená kniha dohromady s filtračním papírem, použít lze i noviny. Savý materiál vytáhne z knihy vodu, je to však proces, který se musí zopakovat několikrát, než se kniha vysuší. Případ od případu pak zasahují restaurátoři, v tom nejlepším případě už titul po vytažení ze sušičky jen dezinfikují.

Na stovky svých knih už s britskými přístroji vysušila Městská knihovna, ostatně právě v těchto dnech zachraňuje unikátní Pražskou bibli z 15. století. Problém byl dosud hlavně s architektonickými výkresy, které se do přístrojů nevešly. Nynější dar však obsáhl i tři vysoušeče mnohem větších rozměrů a víceúčelového vybavení, drahou součástí jsou i takzvané mapníky, skříně na ukládání velkoformátových ploch. "Kromě výkresových fondů řady architektů 19. a 20. století čekají na záchranu také dokumentace leteckého archivu, příbramských dolů, pražských strojíren z 19. století, stejně jako desítky osobních fondů a písemných pozůstalostí významných představitelů české techniky, architektury, průmyslu a vědy," řekl Miloš Josefovič z Národního technického muzea. Muzeum ostatně na přilehlém pozemku připravuje provizorní halu, kde chce soustředit vysoušeče a další potřebnou techniku.

Pomoc však přichází i z jiných stran a na podporu jiným institucím. Francouzský Národní institut dějin umění tak už několik měsíců sbíral a sbírá od univerzitních odborníků a specializovaných nakladatelství tituly, které vzala voda z pražského Archeologického ústavu Akademie věd. Celkem se zatím podařilo získat pět tisíc svazků včetně kompletní série významných odborných časopisů a řad nebo cenných monografií, do Prahy by měly dorazit ve čtvrtek. Zaplavený ústav měl v přízemí barokních paláců v Letenské ulici unikátní dokumentaci archeologických nálezů, bibliofilie z 18. a 19. století, výtisky z první republiky i draze vybavené chemické laboratoře. Poškozeno bylo sedmdesát tisíc svazků a sto dvacet tisíc fotografií.

ALICE HORÁČKOVÁ, MF DNES

obsah | Česká republika