Česko-americká konference o investicích a obchodu

Ve dnech 4. a 5. června 2002 se v Praze v Paláci Žofín uskuteční česko - americká konference o vzájemných investicích a obchodu. Setkání se zúčastní kromě vedoucích představitelů hospodářského a politického života ČR také řada významných hostů z USA. Jako hlavní referát přislíbil svoji účast také bývylý americký prezident William Jefferson Clinton.

Náplní konference bude diskuse o největších česko-amerických investicích a obchodních operacích, které se uskutečnily v letech 1990-2001. Cílem by měla být podrobná analýza a posouzení jejich úspěšnosti a bilance splněných a nesplněných cílů ve sféře česko - amerických hospodářských vztahů. Na základě toho by pak měly být označeny vzniknuvší problémy, které se ve vytýčeném období nepodařilo eliminovat. Předsevzetím všech delegátů, kteří pozvání přijali, je uvědomit si rezervy z hlediska budoucího vývoje, navrhnout případné možnosti dalšího růstu, prodiskutovat způsoby odstranění stále existujícíh potíží v současném stavu splupráce obou zemí a další pokusy o alespoň dílší narušení stávajících bariér vzájemné spolupráce.

Zásadní část programu proběhne první den meetingu od 9.00 do 17.00. V tomto čase s několika přestávkami se přednesou veškeré příspěvky a referáty (včetně vystoupení Billa Clintona) přičemž bude po každém bodu zahájena diskuse. Na devatenáctou hodinu je pak plánováno zahájení zábavného galavečera pro všechny zúčastněné spojeného se slavnostním rautem. Hlavním bodem večera bude vystoupení skupiny Wayne Shorter Quartet. Ve středu 5. června dojde na prezentaci firemních panelů.

Účastnický poplatek obnáší 19.000 Kč. V této ceně je zahrnuto potvrzení účasti na dvou dnech konference pro jednu osobu, sborník všech přednášek a příspěvků v oficiálním programu konference, občerstvení v průběhu konference, simultánní překlad všech cizojazyčných příspěvků a pozvánka pro dvě osoby Galavečer prezentace.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika