Světový kongres SVU v Plzni zahájen

Krátce po desáté hodině v pondělí 24. června 2002 nadešla v plzeňském Velkém divadle J.K. Tyla chvíle, na kterou mnozí čekali. Byl zahájen 21. Výročný světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Po zaznění národních hymen České republiky, Kanady, Slovenské republiky a Spojených států amerických pronesl úvodní projev rektor Západočeské univerzity v Plzni Zdeněk Vostracký. Ve své řeči se zaměřil především na úlohu vzdělanců. Vzpomenul nejen dob dnes dávno minulých v podobě Napoleonova citátu: "Utečence a osly chraňte uprostřed vojska," ale upozornil i na současnou situaci, kdy "k řešení problémů bude především potřeba utečenců". Na závěr svého projevu vyslovil přání, aby se kongres stal inspirací, která v budoucnu ve vědách a umění přinese nové poznatky.

Po panu rektorovi ve svém úvodním slovu přivítal všechny účastníky kongresu primátor hostitelského města Jiří Šneberger. Byl velmi potěšen, že právě v Plzni, v jejímž čele stojí, připadla čest kongres uspořádat. Plzeň podle jeho slov touží vstoupit do nového tisíciletí jako moderní a sebevědomé město a právě kongres SVU je pro ni výbornou příležitostí, jak této touze napomoci.

Posléze již nadešel okamžik, kdy prezident SVU Miloslav Rechcigl kongres zahájil. Poděkoval zástupcům spolupořadatelských organizací, jmenovitě panu rektorovi Vostrackému a panu primátorovi Šnebergerovi. Vw stručnosti seznámil přítomné s dějinami SVU a zdůraznil její nepolitický charakter. Na konci své řeči nezapomněl všem přítomným popřát, aby si čas strávený v Plzni příjemně užili.

S koncem svého vystoupení pan prezident Rechcigl pozval k vystoupení velvyslankyni Kanady v České republice Margaret Huberovou.

Ta posluchačům vylíčila svůj kladný vztah k městu Plzeň - nejen pro výborné pivo, které se zde vaří, ale i proto, že se zde již několik let koná běh Terryho Foxe. Projev paní velvyslankyně odstartoval sérii vystoupení, v nichž se řečníci vyznávali ze svého kladného vztahu k Plzni. Hned v následujícím příspěvku velvyslance Slovenské republiky v ČR Ladislava Balleka se přítomné publikum dozvědělo, že jeho tíhnutí k Plzni trvá již 40 let. Sloužil tu jako voják základní služby. I následující řeč velvyslance USA v České republice Craiga R. Stapletona v sobě nesla skutečnost, která k sobě pana velvyslance a město Plzeň pojí. Zmínil totiž datum svého narození, které je zároveň i dnem počátku tažení jednotek generála Pattona, které osvobodily Plzeň.

Po panu velvyslanci vystoupil předseda vyzdvihl konferenci jako možnost sejít se spontánně a ne při oficiálních politických příležitostech. Vzpomenul i Čechy a Slováky rozseté po celém světě, kteří si svůj československý původ neustále připomínají a jednou z vhodných příležitostí je i účast na akcích pořádaných SVU. Velvyslanec České republiky v USA Martin Palouš svou zdravici nejdříve odlehčil, když přítomným připomněl, že nejlepším vývozním artiklem České republiky v USA je plzeňské pivo. V dalším rpůběhu svého vystoupení se zamýšlel nad rolí a úkolem dnešního člověka v soudobém světě. Právě konference, na jejíž půdě svá slova pronesl, je podle jeho mínění výbornou příležitostí, jak si svou roli a životní úkol lépe uvědomit.

S posledním příspěvkem v rámci slavnostního zahájení vystoupil člen Senátu ČR Josef Jařab. Zamýšlel se nejen nad vývojem vysokého školství v České republice po roce 1989, ale i nad neustále aktuální potřebou nutnosti výchovy k občanských cnostech. Jeho slova se setkala s velkým ohlasem a dlouhotrvajícím potleskem.

Po odeznění příspěvků všem řečníkům poděkovala viceprezidentka organizačního výboru kongresu Ivona Škanderová "za jejich inspirativní příspěvky" a pozvala všechny na panelové diskuze, které se budou konat na mnoha místech Plzně od úterý 25. června až do pátku 28. června, kdy bude kongres slavnostně ukončen. Nyní jsme však na jeho počátku, a tak se těšme, že se v jeho průběhu naplní slova paní velvyslankyně Margaret Huberové: "Přeji vám zajímavý a úspěšný kongres."

(oč), BULLETIN SVU

obsah | Česká republika