Krajanské hlasy připadnou Jihomoravskému kraji

To, že letošní parlamentní volby budou pro české krajany nebo občany ČR dočasne působící mimo republiku svým způsobem přelomové, se odsouhlasilo a uzákonilo již dávno. Krajané s českým občanstvím se na nadcházejícím politickém dění ve své domovině budou moci poprvé v historii podílet prostřednictvím českých zastupitelstev a konzulárních úřadů. Do nedávna však nebylo jasné, jak s jejich hlasy skompletovanými po červnových volbách bude naloženo.

Jelikož je český volební systém postaven na principu volebních obvodů (nelze volit celostátně) existovaly od počátku v podstatě tři stejně reálné teze. Buďto se tyto krajanské hlasy mohly přerozdělit rovnoměrně do všech volebních obvodů nebo přidělit jednomu náhodně vybranému obvodu v zemi a nebo se také uvažovalo o zavedení dalšího samostatného obvodu, jenž by zahrnoval veškeré Čechy po celém světě. Zákonodárci nakonec zvolili onu příslovečnou střední cestu. Hlasy zahraničních Čechů přidělý jedinému dříve ustanovenému obvodu. O tom který to nakonec bude měl rozhodnout náhodný los. Státní volební komise k němu měla přistoupit na jednom ze svých únorových jednání. Byl to jmenovitě úřadující ministr vnitra, jehož ruka nakonec určila, že volby hlasujících krajanů budou nakonec připočteny k výsledkům v Jihomoravském kraji. Je tedy v konečném důsledku škoda, že los nepadl na některý z méně početných regionů, kde by se politická orientace zahraničních Čechů mohla odrazit v plné šíři.

Termín, do kterého čeští krajané musí odevzdat písemnou žádost, na jejímž základu budou zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, byl stanoven na datum 40 dní před volebním dnem, tedy na 5. května 2002.

(mp)

obsah | Česká republika