Kurs českého jazyka pro krajany

Čtyřtýdenní kurs českého jazyka je letos organizován od 30. 7. do 26. 8. 2004 a je určen především učitelům českého jazyka z řad krajanů (učitelé ze školského systému, ale i vyučující v kursech češtiny organizovaných krajanskými spolky apod.). Kromě toho se do kursu mohou hlásit i redaktoři krajanských médií, knihovníci krajanských knihoven, kurátoři krajanských muzeí a další, kteří nějakým způsobem využívají český jazyk ku prospěchu širší krajanské komunity. Kurs má kapacitu 60 účastníků.

Tento kurs je plně hrazen vládou ČR, tj. jsou hrazeny veškeré náklady na výuku jazyka, stravování a ubytování. V době studijního pobytu je poskytována bezplatně také nezbytná zdravotní péče.

Kurs je pořádán ve studijním středisku Univerzity Karlovy ve městě Dobruška ve východních Čechách. Praktická jazyková výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách v rozsahu celkem 90 vyučovacích hodin ve skupinách podle stupně pokročilosti jazykových znalostí (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí). Věkový limit je stanoven na 18 let (v den zahájení kursu musí účastník dovršit 18 let). Na závěr kursu vydává Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy účastníkům osvědčení o absolvování kursu.

Pro účastníky je dále připraven mimoškolní program, v jehož rámci se seznámí s historickými památkami měst, folklórními akcemi, přírodními krásami i životem lidí v ČR. I tyto akce jsou hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Zájemci o účast v kursu si vyplní formulář přihlášky, který je k dispozici na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, na OKKV MZV ČR a na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.dzs.cz).

Vyplněné přihlášky zasílejte prostřednictvím našich zastupitelských úřadů na OKKV, a to nejpozději do 2. 4. 2004.

(r)

obsah | Česká republika