Krajané v Dobrušce zdokonalují češtinu

Ve studijním středisku Univerzity Karlovy v Dobrušce probíhá od začátku srpna tzv. letní škola - měsíční kurz češtiny, určený především Čechům, žijícím v zahraničí. Kurzu, který se letos koná již po patnácté, se účastní studenti ze 36 zemí 5 kontinentů.

Šedesáti účastníkům hradí náklady formou stidendia Ministerstvo zahraničí ČR. Celkový počet účastníků letní školy je 74, neboť mnozí studenti se do Dobrušky vracejí a pobyt si hradí sami.

"Snažíme se zde vytvořit příjemnou, rodinnou atmosféru. Chceme, aby všichni naši studenti cítili, že přijeli domů, do vlasti," říká vedoucí kurzů Alena Obstová. Organizátoři připravují pro účastníky i zajímavý doprovodný program: filmová představení, výlety na nedaleké zámky v Opočně a Častlovicích, turistické výlety do Orlických hor a Českého ráje. Poslední den kursu stráví studenti v Praze, kde je čeká i setkání s první dámou Livií Klausovou. Ta jim předá vysvědčení o absolvování kursu.

Mezi posluchači jsou lidé všech věkových skupin, od osmnáctiletých studentů po sedmdesátileté důchodce. Někteří jsou političtí emigranti z dob komunistického režimu, jiní potomci vystěhovalců z 19. století, další skupinu tvoří děti ze smíšených manželství, kteří se chtějí lépe naučit rodný jazyk jednoho z rodičů. Jazyková úroveň studentů je různorodá: někteří posluchači mluví téměř plynnou češtinou, jiní se v Dobrušce naučí několik prvních českých slov.

Finanční podpora letní školy v Dobrušce je jednou z forem podpory výuky češtiny mezi zahraničními Čechy. Ministerstvo zahraničí také vysílá lektory českého jazyka do krajanských komunit ve světě. V sedmi zemích (Rumunsko, Ukrajina, Argentina, Chorvatsko, Srbsko, Rusko, Německo) jich působí celkem 12. Letos poprvé odjela lektorka do brazilského Sao Paula.

LIBOR KUKAL

obsah | Česká republika