Zámek Kynžvart má evropskou cenu

Významné evropské ocenění udělované organizací Europa Nostra za ochranu kulturního dědictví získali západočeští památkáři. O víkendu si v dánské Kodani převzali prestižní cenu za příkladnou a všestrannou rekonstrukci zámku Kynžvart na Chebsku včetně jeho knihovny a cenných sbírek, původního vybavení a dalších uměleckých děl. Mezinárodní porota vybrala 36 projektů a předních osobností z 18 různých evropských zemí. "Je to obrovské uznání naší práce. Po 12 letech cena putuje opět do České republiky. Ve skrytu duše jsem v tento úspěch doufal," řekl ředitel státního památkového ústavu v Plzni Karel Drhovský. Ocenění symbolizuje stříbrná medaile s vytlačenými reliéfy gotické věže, mešity, hradu stromu a domu. Společně s medailí dostali památkáři také diplom. Europa Nostra je celoevropskou federací nevládních a nevýdělečných organizací činných na poli ochrany kulturního dědictví.

Udělováním cen si Europa Nostra klade za cíl upoutat pozornost veřejnosti na příkladnou realizaci projektů v oblasti ochrany kulturního dědictví. Zámek v Kynžvartu vznikl v 16. století jako renesanční tvrz a od roku 1623 do roku 1945 byl ve vlastnictví Metternichů. Poslední přestavba proběhla na konci osmnáctého století ve stylu vídeňského klasicismu. Pro havarijní stav byl objekt pro veřejnost uzavřen v roce 1976 a opětovně celý zpřístupněn o 24 let později. "Nejdříve jsme začali s rekonstrukcí historických interiérů. Kromě statického zabezpečení a opravy zdiva si projekt vyžádal převážně restaurátorské práce, umělecké a uměleckořemeslné. Postupně jsme pak opravili věžní hodiny, kašnu na nádvoří a zrestaurovali barokní malby objevené během opravy fasády," vypočítával šéf památkářů. Celkem rekonstrukce zámku spolykala 60 miliónů korun.

Polovina peněz pocházela z fondu Evropské unie. Na zámku v Kynžvartu jsou uloženy rozsáhlé původní sbírky uměleckých děl, mincí, medailí, porcelánu a zbraní mimořádných kulturně historických a uměleckých hodnot. V jeho čestných komnatách, k nimž patří ikancléřova knihovna a kabinet kuriozit, se nachází jedno z nejstarších muzeí starožitností v Evropě.

PATRIK BISKUP, PRÁVO

obsah | Česká republika