USA: Naplňování lidských práv v ČR se zlepšuje

Česká republika respektuje lidská práva a občanské svobody, úsilí o prosazování práva je efektivní a vláda a parlament přijímají kroky ke zlepšení situace menšin, zejména Romů. Přesto ovšem některé problémy přetrvávají. Vyplývá to z třináctistránkové pasáže věnované České republice v letošní zprávě amerického ministerstva zahraničí o dodržování lidských práv ve světě.

Dokument zveřejněný v pondělí ve Washingtonu především odsuzuje porušování lidských práv v Číně a v Rusku. Obviňuje také Saúdskou Arábii z mučení a svévolného zatýkání, konstatuje systematické mučení v Sýrii a zabíjení civilistů v súdánské provincii Dárfúr. Samostatnou část má ve zprávě každý stát světa vyjma USA.

Pomalé soudy, korupce a diskriminace žen

Přes viditelná zlepšení se v České republice občas projevují některé nedostatky, jako je nepřiměřené použití síly bezpečnostních složek, přetrvávající pomalé soudnictví, případy korupce ve veřejných službách a policii, diskriminace žen v zaměstnání, násilí vůči ženám a dětem, problémy kolem příhraniční prostituce a pomalá integrace Romů do většinové společnosti.

Romská populace odhadovaná ve zprávě na 150.000 až 175.000 občanů je vystavena nepoměrně vyšší chudobě, nezaměstnanosti, etnickému násilí, diskriminaci, negramotnosti a nemocem, uvádí dokument. Navzdory ústavnímu zákazu diskriminace není podle něho soustava opatření začleněných do občanského zákoníku provázena příslušnými ustanoveními trestního zákona.

Nejčastějšími pachateli rasového násilí vůči Romům a osobám tmavé pleti jsou členové a přívrženci hnutí skinhead. Zpráva odhaduje jejich počet na 7000, avšak připouští, že jich může být více. Policie a justiční orgány jsou stále více schopné rozpoznat rasové motivy trestných činů, i když ne ve všech případech se stejnou rozhodností. Zpráva konstatuje, že všechny policejní školy od loňského podzimu vyučují studenty v otázkách lidských práv, profesionální etiky a ochrany a respektování menšin.

Podle amerického ministerstva zahraničí některé české restaurace a veřejné služby odmítají obsluhovat romské zákazníky a zakazují jim vstup. V roce 2003 se tak údajně stalo v sedmi případech. Zpráva také s odkazem na organizace na ochranu lidských práv uvádí, že mnoho měst se snaží přimět Romy k přestěhování.

Dokument připomíná obvinění ze strany Evropského střediska pro práva Romů (ERRC), že se v některých regionech pokračuje v nedobrovolné sterilizaci romských žen.

Diskriminace Romů ve školách

Romové čelí diskriminaci především ve vzdělávání. Přes 90 procent žáků zvláštních škol tvoří romské děti. Někteří romští rodiče neposílají děti pravidelně do škol z obav z násilí a kvůli vysokým nákladům na školní potřeby. Zpráva zároveň ale připomíná místní programy na pomoc romským dětem, včetně předškolní přípravy a vydávání dvojjazyčných učebnic.

Mezi členy parlamentu a vlády nemají menšiny žádného zástupce, několik Romů pracuje pouze v místních zastupitelstvech nebo jako poradci na ministerstvech, uvádí se ve zprávě.

V části věnované postavení žen dokument upozorňuje na průměrný výdělek žen, který je ve srovnání s muži o čtvrtinu nižší, na vyšší nezaměstnanost žen a na jejich nižší zastoupení v řídicích funkcích. Podle údajů české akademie věd má 59 procent žen zkušenost s domácím násilím. V této souvislosti zpráva poukazuje na přijetí nového zákona postihujícího násilí na členech domácnosti. Všímá si rovněž změny zákoníku práce zakazující pokládání osobních otázek při přijímacím řízení do zaměstnání, což má zamezit odmítání uchazeček o práci kvůli jejich mateřským povinnostem.

S odkazem na Fond ohrožených dětí zpráva uvádí, že v ČR je 20.000 až 40.000 dětí vystaveno tělesnému, duševnímu nebo sexuálnímu týrání a že v důsledku domácího násilí ročně zemře 50 dětí.

LIDOVKY

obsah | Česká republika