Mladí komunisté se zlobí: nejsou prý extrémisté

Svojí výroční zprávou hnula Bezpečnostní informační služba pořádně žlučí Komunistickému svazu mládeže. Ten se ostře ohradil proti tomu, že ho BIS řadí k extremistickým hnutím a chtějí ji žalovat. Protest vyjádřila i KSČM a Strana demokratického socialismu.

Mladí komunisté v prohlášení uvedli, že považují kádrování tajnou službou za "další krok k fašizaci dnešní společnosti" a za útok na celé komunistické hnutí. BIS prý budou žalovat.

Komunističtí poslanci budou podle svého předsedy Miroslava Grebeníčka ve sněmovně interpelovat ministra vnitra Františka Bublana (bez stranické příslušnosti) a vysvětlení budou požadovat také od premiéra Stanislava Grosse (ČSSD), který je za BIS odpovědný. "Jestliže se ukáže, že nějaký horlivec chtěl dokázat svou nepostradatelnost, pak ho bude KSČM žalovat," zdůraznil komunistický šéf.

Po Grebeníčkovi prý nikdo nechtěl, aby se více orientoval na revolučnost komunistické strany a na marxismus-leninismus. A už vůbec ne, aby se spojoval s Komunistickou stranou Československa Miroslava Štěpána, případně se stejnojmennou stranou Ludvíka Zifčáka. "Ve zprávě BIS, kde se o výzvách komunistické mládeže k integraci těchto stran a revolučnosti píše, jde spíš o přání než skutečnost," tvrdí šéf parlamentní KSČM.

Ve volební kampani, která je nyní před krajskými a senátními volbami v plném proudu, se podle Grebeníčka stává, že se odvádí pozornost voličů od vážných problémů, jakými jsou nezaměstnanost nebo nekompetentní přístup vlády při tvorbě státního rozpočtu. Komunisté se prý ale nedají znechutit.

Také Strana demokratického socialismu považuje zprávu BIS za neobjektivní a tendenční. Odporuje podle ní působnosti tajné služby vymezené zákonem, protože kádruje a hodnotí téměř všechny legální levicové subjekty a falešně vykládá levicové politické názory jako nezákonné a neústavní. Nebezpečnou pro demokratickou většinu občanů, kteří respektují Ústavu a právní řád republiky, je naopak činnost BIS, tvrdí představitelé strany. Komunistická mládež tvrdí, že tajná služba v rozporu se zákonem kádruje, lživě hodnotí a zkresluje její aktivity a vyvolává nesnášenlivost a "politický rasismus".

LIDOVKY

obsah | Česká republika