VZP vyplácí 13. a 14. platy i přes ztrátu 14 miliard

Přestože Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) je v hluboké ztrátě asi 14 miliard korun, její zaměstnanci dostanou vyplaceny 13. a 14. platy. Řekl ministr zdravotnictví David Rath.

"Osobně to považuji za nemorální. Třinácté a čtrnácté platy byly zrušeny učitelům ve školách, lékařům a sestrám v nemocnicích, úředníkům v úřadech, ale VZP zůstaly. Toto vzniklo rozhodnutím generální ředitelky Jiřiny Musílkové. To skutečně už přehnali," řekl Rath.

Na dotaz, kdo výplatu těchto platů může zastavit, Rath řekl: "Jedině Musílková. Ta kolektivní smlouvu podepsala. Tyto platy nejsou nárokové, ale zaměstnanci je mají zakotveny právě v kolektivní smlouvě."

Týž den v Radiožurnálu Musílková nepřímo potvrdila, že tyto platy vyplaceny budou: "My máme kolektivní smlouvu. Ta je uzavřena s odborovou organizací a postupujeme přesně podle ní," prohlásila ředitelka.

Podle Ratha z uvedeného vyplývá, že na 13. a 14. plat má nárok i ředitelka Musílková. "Připadá mi trochu zvláštní v kontrastu, kdy VZP před časem nechtěla zaplatit léčbu některým pacientům za pár miliónů, aby tady vyplatila zaměstnancům desítky miliónů korun, možná ještě víc. A to všechno v okamžiku, kdy hospodaří se 14miliardovým deficitem," uzavřel Rath.

VÁCLAV PERGL

obsah | Česká republika