Nejstarší Češka oslavila 108 let

Nejstarší žena v České republice si v kalendáři může zaškrtnout další uzavřený rok svého života. Františce Novotné z Nových Syrovic na Třebíčsku bylo v pondělí 108 let. Narozeniny oslavila v moravskobudějovické léčebně dlouhodobě nemocných.

Když se paní Františka 19. září 1897 narodila, vládla v zemi rakousko-uherská monarchie. Za přivřenýma očima se jí možná míhají vzpomínky na císaře pána i všechny české prezidenty.

Stařenka vychovala dva syny a dceru. Dnes žije jen čtyřiaosmdesátiletý syn Oldřich. Svého muže pochovala, když mu bylo 75 let. Má osm vnoučat a několik pravnoučat.

Sestřičky v léčebně jí říkají pohádková babička. Oslavenkyně sice nemluví, ale její modré oči bedlivě sledují, co se okolo děje.

Jelikož Františka Novotná prožila celý život v Nových Syrovicích, jsou místní na nejstarší obyvatelku republiky patřičně hrdí. Vlastnoručně se podepsala do obecní kroniky jubilantů.

(klu, myš)

obsah | Česká republika