Čeští lékaři míří do Německa

Markantní problém s kritickým nedostatkem praktických lékařů na východě Německa se zástupci tamní lékařské komory rozhodli vyřešit "verbováním" kolegů ve východněji položených zemích zejména střední ale i východní Evropy. Prezident České lékařské komory David Rath včera (29.1.2002) potvrdil, že v Česku již před měsícem proběhlo první kolo konkurzního řízení, do nějž se zapojilo velké množství českých lékařů.

"Konečně padly všechny bariéry," ohodnotil povzbudivé kroky Rath. Začínají se uznávat diplomy a praxe. Němci mají o naše lékaře eminentní zájem. Krom odpovídající průpravy pochopitelně zůstává hlavním kritériem také perfektní znalost němčiny. V tomto úvodním kole byl z německé strany požadavek na 20 až 30 lékařů se všemi druhy aprobace. Největší zájem byl však zejména o odborníky s atestací na rehabilitace, kteří by měli nastoupit převážně v soukromých nemocnicích.

Prezident České lékařské komory v tuto chvíli ještě nedokázal odhadnout, kolik českých lékařů v budoucnu do Německa zamíří. Volná místa v německých zdravotnických zařízeních se počítají na mnoho desítek a podle předběžných ukazatelů by nezanedbatelné procento z nich měli zaplnit právě čeští lékaři.

Z celého tohoto jinak poměrně pozitivního jevu však vyplývá i potencionální hrozba pro české zdravotnictví. David Rath vyjevil své obavy z odlivu lékařů z některých českých a moravských regionů, kde již v této době není personální situace nijak ideální. Podle jeho slov se jediné východisko nabízí v zajištění dobrého profesního a platového zázemí.

Nepříznivá situace na východním území Německa vyplývá zejména z odlivu kvalifikovaných lékařů na bohatší západ země nebo dále do zahraničí, kde lékaře přitahují lepší platové podmínky a širší perspektivy odborného růstu. Nejhůře je na tom v současnosti oblast východního Saska, které sousední s Českem a Polskem, a saské Krušnohoří. V těchto lokalitách nezřídka kvůli absenci odborníků dochází k uzavírání některých nemocničních oddělení. Předseda saské lékařské komory Jan Schulze s trpkostí předvídá obrovský až čtyřicetiprocentní odliv důležitých lékařských sil, k němuž by prý mělo dojít do roku 2010. O moc méně vrásek nemají ani v lékařské komoře v Sasku - Anhaltsku, kde v současnosti schází asi 120 praktických lékařů. Do pěti let by se podle předběžných odhadů měl tento deficitní počet zvýšit na 300 až 400 prázdných míst. Je třeba také dodat, že z těch lékařů, kteří zůstávají věrní východním lokalitám, je už více než polovině přes 50 let.

Kromě České republiky zahájily východoněmecké lékařské komory dialogy i s partnerskými organizacemi v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika