Převratná diagnostika rakoviny na Homolce

Příští týden bude v pražské Nemocnici Na Homolce zahájen plný provoz na unikátním přístroji, který jako jediný v ČR a sedmý v Evropě dokáže co nejlépe a nejpřesněji diagnostikovat rakovinový nádor.

"Je to převrat v diagnostice onkologických onemocnění," sdělil Právu doktor Otakar Bělohlávek, primář oddělení nukleární medicíny - PET centra kde je nový přístroj umístěn. Vysvětlil, že jde o tak zvaný hybridní skener PET/CT. Ten v sobě spojuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a počítačovou tomografii (CT).

"Počítačová tomografie nám ukáže umístění, tvar, velikost a další strukturální vlastnosti tkání. Pozitronová emisní tomografie zase abnormální metabolismus nádorových buněk ve stadiu, kdy ostatní zobrazovací metody ještě žádnou strukturální změnu tkáně - např. růst nádoru - nezjistí," vysvětlil Bělohlávek.

Spojení PET a CT do jednoho přístroje představuje podle primáře světový trend, kterým se diagnostika v onkologii bude ubírat. Žádná z dosud užívaných zobrazovacích metod totiž není schopná dát naprosto jednoznačný nález. "Díky novému přístroji budou pacienti ušetřeni mnoha nepříjemných a někdy i s určitým rizikem spojených vyšetření, jež je zatěžují fyzicky, psychicky a samozřejmě i časově," říká profesor Pavel Pafko, přednosta III. chirurgické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol, jednoho z mnoha zdravotnických zařízení, které na Homolku odesílá své pacienty k přesné diagnostice.

Vyšetření je dostupné všem

Unikátní přístroj koupila Homolka z vlastních peněz a zaplatila za něj téměř sto miliónů korun. Je určen pro pacienty z celé republiky. Vyšetření trvá necelé tří hodiny a je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Pacienta na něj musí doporučit odborný lékař.

Homolka má tak nyní dvě PET kamery z toho jedna je kombinována s CT. Na obou přístrojích denně vyšetří 20 pacientů, za rok zhruba 5000 nemocných.

Proč vznikl nápad spojit PET a CT

Spojení PET a CT má pro lékaře obrovský význam. Například diagnostikují u pacienta nádor, který se projevil určitými příznaky, a zjistí, že se jedná o metastázu. Pak ale musejí najít nádor primární, jenž se nijak klinicky neprojevuje.

"Stane se, že jej neodhalí žádná konvenční zobrazovací metoda, protože nemusí být zatím tvarově odlišen od zdravé tkáně. Vyšetření PET však zjistí abnormální metabolismus buněk v místě budoucího nádoru," říká primář Bělohlávek. Dodává, že případně může být nalezena někde v organismu tvarová odchylka, která však nemusí být způsobena zhoubným bujením. PET pomůže odlišit, zdali jde či nejde o nádorové bujení. Vyšetření přesně určí stadium onemocnění, a tedy i nejvhodnější způsob léčby například operaci, ozáření, chemoterapii atd.

Pozná se, zda je léčba úspěšná

Poté, co je pacient se zhoubným onemocněním léčen, potřebují lékaři zjistit, zda mu léčba pomohla. Vyšetření CT může ukázat, že se nádor normalizoval, ovšem PET vyšetření dokáže odhalit, že v této normální struktuře ještě jsou aktivní nádorové buňky, které léčbě odolávají a proto je nezbytné léčit dál.

Naopak po léčbě může nádor přetrvávat. PET však odhalí, že nádorová masa je již metabolicky neaktivní a pacienta neohrožuje.

VÁCLAV PERGL, PRÁVO

obsah | Česká republika