Češi poslali hladovějícímu Nigeru přes 2,3 mil. Kč

V Nigeru hladoví téměř 3,3 milióny osob, konstatuje poslední zpráva Dětského fondu OSN (UNICEF). Strádající zemi pomáhají i čeští dárci. UNICEF ČR poslal postiženým 2 324 000 Kč, sumu vybranou v rámci sbírek hladovějícím.

Nedostatek potravin v Nigeru zasáhl přibližně 3,3 milionů lidí v 3815 vesnicích regionů Maradi a Zinder na jihu země, z toho je 800 tisíc dětí mladších pěti let. Akutní podvýživa dětí se tam zvýšila na 13,4 %, 2,5 % z nich hlad přímo ohrožuje na životě.

OSN situaci v regionu označuje za kritickou. Řešením podle ní ale nejsou dodávky jídla ze zahraničí, ale soustavné vzdělávání zemědělců.

Niger s dvanácti miliónovou populací je z hlediska dětské úmrtnosti druhou nejhorší zemí na světě: každé čtvrté dítě zde umírá dříve, než oslaví páté narozeniny. Za normálních okolností trpí nějakou formou podvýživy 40 % (1 milión) dětí.

Během zemědělské sezóny v roce 2004 hejna sarančat zlikvidovala téměř všechnu úrodu, některé oblasti Nigeru navíc trpí dlouhodobým suchem, které dopadá na pěstitele zeleniny i pastevce dobytka.

Na okamžitou pomoc v Nigeru UNICEF ze svých rezerv vyčlenil 1,2 miliónu USD (asi 30 mil. Kč). S ohledem na prohlubující se krizi však částku nezbytnou na akutní pomoc dětem do konce roku odhaduje na 12 miliónů dolarů (asi 300 mil. Kč).

LENKA HLOUŠKOVÁ, NOVINKY

obsah | Česká republika