PPF a Šmejc ovládli Novu

Včera došlo k nečekanému zvratu v situaci kolem televize Nova, který může vést ke konečnému rozuzlení právních sporů o vlastnictví a řízení této televize.

Finanční skupina PPF se dohodla s MEF Holding Jiřího Šmejce a uzavřely smlouvu o "společném postupu a spolupráci při řízení společností kolem televize Nova". Na základě této smlouvy odkoupí PPF padesátiprocentní podíl ve společnosti MEF Holding a zároveň vloží do MEF Holdingu svůj podíl v CET 21 vlastněný prostřednictvím společnosti Vilja. Vznikne tím nové holdingové uspořádání, které bude mít řídící vliv jak ve společnosti CET 21 (ta drží licenci k vysílání Novy), tak bude současně vlastnit všechny hlavní servisní společnosti, které se účastní výroby televizních programů a prodeje reklamních časů Novy. Předsedou představenstva nového MEF Holdingu se stane Jiří Šmejc.

Užitečný kompromis

Dohoda je nesporně úspěchem PPF, který od počátku zdůrazňoval, že po koupi společnosti Vilja od jejích tří původních vlastníků - spoluzakladatelů Novy chce hospodaření této televizní stanice stabilizovat ve spolupráci s jejím současným řídícím týmem. Dohodou se totiž bezpochyby ruší spor mezi MEF Holding a PPF o platnosti odkoupení společnosti Vilja, což umožní PPF být v každé vlastnické kombinaci součástí většinového podílu v CET 21. Vladimír Železný, který pro skupinu PPF neměl až dosud slova dobrého, a nechtěl s ní vést jakákoliv jednání, se zjevně už smířil s novou situací.

Výměnou byl potvrzen ve funkcích generálního ředitele Novy i jednatele CET 21, i když bude mít v ekonomických otázkách do značné míry svázané ruce spolurozhodováním zástupců PPF v novém holdingu. Šmejc dohodou získává zpět podíl v CET 21, o který by jeho MEF Holding přišel v případě, že by soud neuznal právoplatnost navyšování kapitálu CET 21, které proběhlo v uplynulých dvou letech. I on se bude muset smířit s finančním spolurozhodováním PPF i s tím, že nového strategického partnera vybere v zahraničí právě skupina PPF.

Cíle dohody

Jak uvádí společné písemné prohlášení, které tisku zaslali mluvčí obou skupin, Martin Chalupský a Martin Švehla, je cílem postupu PPF a MEF

* finanční a provozní stabilizace televize Nova,

* nastolení stabilního právního stavu,

* příprava celého systému pro prodej zahraničnímu strategickému investorovi.

Skupina PPF má zajišťovat zejména řízení finanční restrukturalizace a přípravu pro prodej strategickému investorovi, zatímco MEF pod vedením Šmejce zajistí provozní řízení samotné televize. "Obě strany očekávají, že výběrové řízení na prodej celého televizního holdingu může proběhnout nejdříve ke konci roku 2004," dodává prohlášení. PPF a MEF se dohodly, že potvrdí Železného ve funkci generálního ředitele Novy a jednatele CET 21. Druhým jednatelem se stane Petr Dvořák za PPF, místo třetího jednatele je zatím neobsazeno. Podle stanov CET 21 mohou jednatelé jednat za společnost pouze společně. MEF se s PPF zároveň dohodl, že do pátku 9. srpna nebudou vydávat žádná další prohlášení .Podrobnosti hodlají zveřejnit teprve po podpisu jednotlivých prováděcích dohod.

Co je MEF Holding

MEF Holding vlastní dceřinou společnost Česká produkční 2000, která zajišťuje výrobu televizních pořadů Novy a další servisní služby, jako je dabing ap. Do MEF Holdingu patří jěšte MAG Média 99, která prodává.reklamní čas Novy, Global TV, která vlastní 50procentní podíl ve slovenské televizi Joj, dále společnost Erika, která zajištuje audiotextové služby pro televizi Nova, a další společnosti.

JANA PERGLEROVÁ, PRÁVO

obsah | Česká republika