Se starými občankami jenom na Slovensko a do Polska

Pokud mají Češi starší typy občanských průkazů, které jim byly vyhotoveny do konce června 2000, budou muset k vycestování do zemí EU použít cestovní pasy. Starý občanský průkaz bude platným dokladem pouze pro cestování na Slovensko a v rámci malého pohraničního styku s ním také bude možné navštívit zemi našich severních sousedů - Polsko.

Staré občanské průkazy neobsahují strojově čitelné údaje, vysvětlila ztížení podmínek pro cestování majitelům starých občanských průkazů mluvčí cizinecké a pohraniční policie Klára Krejčí.

Občanům, kteří z České republiky vycestovali před 1. lednem, umožní policisté na hranicích návrat se všemi druhy platných občanských průkazů a samozřejmě i na cestovní pas.

Nové občanské průkazy jsou vybaveny zvýšenými zárukami proti případnému padělání. Oproti starým průkazům mají takzvanou strojově čitelnou zónu a počítačově tištěnou fotografii vlastníka průkazu. Strojově čitelný kód například urychluje odbavování lidí na hraničních přechodech.

Všechny občanské průkazy bez strojově čitelných údajů přestanou platit postupně do 31. prosince 2008. Lhůty, ve kterých jsou lidé povinni si průkazy vyměnit, stanovilo ministerstvo podle data jejich vydání. [celá zpráva] Občanským průkazům vydaným do 31. prosince 1994 skončí platnost 31. prosince letošního roku. Výměna dokumentů se nedotkne občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936. Ti mohou do konce života používat dosavadní občanské průkazy, pokud v nich není vyznačena doba platnosti.

Změny zaznamenají i cestovní pasy

Od srpna příštího roku chystá ministerstvo vnitra vydávání nových cestovních pasů s elektronickým čipem s elektronickým záznamem obličeje vlastníka cestovního dokladu. Od podzimu 2008 má čip obsahovat i záznam otisku prstů. Pasy s biometrickou identifikací majitele mají zvýšit bezpečnost států před kriminálními živly a nelegální migrací.

NOVINKY

obsah | Česká republika